mkb groeit, Economische barometer, Kwartaalbarometer, vierde kwartaal 2016, werken aan economisch succes, economische kwartaalbarometer, regionale economie, wij zijn benieuwd

Vierde kwartaal 2016 van de economische Kwartaalbarometer

In juli 2016 startte onderzoeker Joris Knoben van de Radboud Universiteit een doorlopend onderzoek naar de stand van de economie in de regio Arnhem-Nijmegen. Dit onderzoek is opgestart in opdracht van VNO-NCW Midden, in samenwerking met ondernemersverenigingen van de regio. Inmiddels zijn de resultaten van het vierde kwartaal binnen.

Optimisme, trots en samenwerking

Het ondernemersvertrouwen in de regio is nog verder gestegen. De meeste ondernemers voelen zich verbonden met de regio en zijn er trots op hier gevestigd te zijn. Het blijkt ook dat de Triple Helix goed functioneert in onze regio: de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden levert veel innovatieve kracht op.

Werken aan personeel

Een punt van aandacht is het vinden en behouden van geschoold personeel, dat goed aansluit bij de technische ontwikkelingen.

Bekijk de resultaten van de Economische Kwartaalbarometer Arnhem-Nijmegen Q4 van het vierde kwartaal. Lees meer over de Economisch Kwartaalbarometer.

Ook interessant

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp