ziekenhuiszorg van de toekomst; Ventilatorpal; Free Flap Patch, Duurzaamste leverancier; Radboud New Frontiers 2018 Radboudumc; slim shirt Radboudumc

Radboudumc werkt mee aan nieuw beademingsapparaat voor coronapatiënten

Het Radboudumc heeft goede hoop dat een beademingsapparaat waaraan het ziekenhuis meewerkt een bijdrage kan leveren in de strijd tegen de coronapandemie. Hugo Touw, intensivist van het Radboudumc, werkt samen met de engineers van het bedrijf FreeBreathing aan de VentilatorPAL.

VentilatorPal

De VentilatorPal ©Radboudumc

De VentilatorPAL is een relatief goedkope open-source ventilator voor de behandeling van COVID-19 patiënten met ernstige ademhalingsproblemen. Het is bedoeld voor individuen, overheden en medische professionals in allerlei landen. Open source wil in dit geval zeggen dat iedereen met de juiste gereedschappen en technische vaardigheden het apparaat zelf kan en mag bouwen. De ontwerpen en bouwinstructies worden op een later moment vrijgegeven op de website freebreathing.org. De kosten bedragen 370 euro per unit.

Essentieel

Ik werk zelf op de IC en zie dagelijks hoe essentieel beademingsapparatuur is voor de behandeling van patiënten met COVID-19”, zegt Hugo Touw op de website van het Radboudumc. “Toen ik mijn bijdrage kon leveren aan de ontwikkeling van het initiatief van Stefan Dorssers heb ik dat met beide handen aangegrepen. Kijk waartoe het heeft geleid. Het is nog niet helemaal af, maar de resultaten tot nu toe zijn erg goed. Hopelijk dragen we hiermee bij aan een oplossing voor de grote vraag naar deze apparatuur,  niet alleen in Nederland.”

Het apparaat wordt momenteel getest en volgens makers is certificering in Nederland en Spanje dichtbij. Het Radboudumc roept het ministerie van VWS op om een financiële ondersteuning te leveren, zodat de eerste duizend stuks kunnen worden gemaakt.

Meer over corona

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp