Update intensivering regionale samenwerking Investeringsagenda, The Economic Board en regiogemeenten

7 november 2019 kwamen alle processen rondom de versterking van de onderlinge samenwerking tussen de regiogemeenten en het versmelten van de Investeringsagenda stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen en The Economic Board Arnhem – Nijmegen – Wageningen, samen.

Doel van de bijeenkomst was om te bepalen welke onderdelen van de huidige Investeringsagenda in triplehelix-verband moeten worden opgepakt en welke delen een plek moeten krijgen in het versterkingsproces van de regiogemeenten. “We gaan het doen. We gaan voortvarend aan de slag!” Sigrid Helbig, Pauline Reijnen (procesmanager Investeringsagenda) en Jan Herman de Baas (kwartiermaker versterkingsproces van de regiogemeenten) vertellen in de video meer over de bijeenkomst en het proces.

Intensivering regionale samenwerking

Na eerdere gesprekken en verkenning van de mogelijkheden door de kopgroep van de Investeringsagenda en de leden van The Economic Board is besloten om samen verder te gaan als The Economic Board 3.0. In deze nieuwe samenwerkingsvorm worden de doelen van The Economic Board en de Investeringsagenda nog beter op elkaar afgestemd, zodat er gezamenlijk gewerkt kan worden aan het economische klimaat van de regio.

We gaan pragmatisch en slagvaardig van start met enkele onderdelen, zodat we de nieuwe manier van samenwerking nog verder kunnen invullen en stap voor stap kunnen vormgeven. Houd ons online in de gaten om te zien hoe dat er precies uit gaat zien.

Meer over de Investeringsagenda

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp