Toon van Asseldonk

Regio heeft alles in huis om de mensen langer, gezonder en duurzamer te laten leven

“Iedere regio vindt zichzelf het middelpunt van de wereld met de beste voorzieningen. In deze tijd is dat echter niet voldoende om je te onderscheiden.” Toon van Asseldonk, burgemeester van gemeente Overbetuwe, nam het initiatief om The Economic Board op te richten en de samenwerking in de regio Arnhem – Nijmegen aan te jagen.

“Onze kracht zit hem in de kruisbestuiving tussen voeding, gezondheid en energie. Wij hebben als regio alles in huis om de mensen langer, gezonder en duurzamer te laten leven.” Met de VR-Roadtour, een virtualreality-film waarmee door de regio getoerd wordt, werken Regio Arnhem – Nijmegen, provincie Gelderland en The Economic Board samen om de kijk van inwoners en bestuurders op de regio te veranderen. “Iedereen moet net zo enthousiast worden als wij!”

“Deze regio is een fantastisch gebied om in te wonen en te werken. Het heeft een enorme aantrekkingskracht op bedrijven die zich hier willen vestigen”, vertelt Van Asseldonk. “Ik heb zelf in het hele land gewerkt, maar de combinatie die we hier hebben, is uniek.” Hij doelt hierbij op de sterke sectoren voeding, gezondheid en energie in combinatie met het aangename woonklimaat. “We hebben prachtige bedrijven, hoogwaardige kennisinstellingen en een fantastisch woonmilieu. Of je nu in de stad, op het platteland, in de heuvels of aan het water wilt wonen. Belangrijk, want als je ergens gaat werken, kies je niet alleen voor salaris of status.”

Topsport

Dankzij de topsectoren levert de regio internationaal een bijdrage aan de toekomst en zelfs aan VN-doelen. “Wij bedrijven topsport. We spelen een belangrijke rol in het leveren van gezondere voeding zodat de maatschappij gezonder wordt. Daarnaast verminderen we het gebruik van fossiele brandstoffen. Juist de combinaties van de sectoren zijn uniek. Ik moet nog een andere regio in de wereld tegenkomen waar dit ook kan!” Bestuurders en inwoners van deze regio hebben volgens Van Asseldonk een natuurlijke bescheidenheid: “Dat mogen we een beetje afleren. We mogen trotser zijn en beseffen dat dit een fantastisch gebied is. We moeten ons beter manifesteren, zeker nu de economie en de werkgelegenheid aantrekken.”

VR-Roadtour

The Economic Board nam het initiatief om een virtualreality-film te ontwikkelen. “Omdat we altijd zo bescheiden zijn, was er weinig promotiemateriaal. Een folder of YouTubefilmpje is niet meer voldoende om je kijk op iets te veranderen. Het nadeel is dat een virtualreality-film minder makkelijk te verspreiden is”, vertelt Van Asseldonk. Daarom initieerde Regio Arnhem Nijmegen samen met provincie Gelderland een roadtour. Op tientallen locaties en in alle achttien gemeenten is de film met een speciale bril te bekijken. Van Asseldonk: “Ik was perplex na het zien van de film. Bijzonder mooi gemaakt, het totaalbeeld is prachtig en het maakt je enorm trots. Ik vind het heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in ons gebied dit ook gaan inzien.”

→ Bekijk hier meer informatie over en alle data van de VR-RoadTour

Ambassadeurs

“De één miljoen inwoners in de regio Arnhem – Nijmegen zijn onze ambassadeurs. Zij dragen hun trots uit naar alle mensen die ze ontmoeten. Als ambassadeur moet je echter ook kennis hebben en met feiten op de proppen kunnen komen. Ik snap dat niet iedere inwoner daar kijk op heeft, maar daar is de virtualreality-film voor. Dingen waar je trots op kunt zijn worden zichtbaar en je kunt letterlijk over de Novio Tech Campus of Industriepark Kleefse Waard lopen”, schetst Van Asseldonk. Volgens hem heeft de regio ook hard nieuwe inwoners nodig: “Straks hebben we meer dan genoeg bedrijven, maar hebben we niet genoeg hoogopgeleide mensen die hier kunnen werken. Dat we ook een mooi gebied zijn in om te wonen is dus superbelangrijk om te laten zien.”

Slagkracht

Van Asseldonk nodigt niet alleen alle inwoners uit om de film te beleven, maar juist ook bestuurders: “Ik ben zeer tevreden over de bewegingen die er op bestuurlijk vlak gaande zijn. De gemeenten staan absoluut niet met de ruggen tegen elkaar, maar bundelen de krachten.”  Een belangrijke rol ziet Van Asseldonk weggelegd voor de twee steden Arnhem en Nijmegen: “Met de steden hebben we massa, een belangrijk ingrediënt voor economische slagkracht. Maar de arbeidsmarkt en de woningmarkt houden niet op bij de gemeentegrenzen. In de regio heb je een rolverdeling. Samenwerken is daarbij echt noodzakelijk.”

De burgemeester van Overbetuwe neemt hierbij zijn eigen gemeente als voorbeeld: “De steden hebben hoogwaardige voorzieningen op cultureel vlak en onderwijs. Wij bieden rust, ruimte en gemoedelijkheid op fietsafstand. Er is een constante uitwisseling van inwoners, forenzen en studenten over en weer.”

Kiezen

De burgemeester maakte carrière in heel Nederland. Hij nam twee ingrediënten mee terug naar de regio: “Ik ben een buitengewoon voorstander van regionale samenwerking. Ik zie daar een enorme waarde in. Het belangrijkste ingrediënt is keuzes maken en durven kiezen: Je kunt niet overal goed in zijn!” Als tweede noemt hij het belang van massa. “Je moet voldoende omvang hebben om sterk te zijn. Massa kan groeien door samenwerking.” Deze ingrediënten ziet Van Asseldonk ook terug in de strategie van The Economic Board. “Ik ben er trots op dat we met zoveel gemeenten één zijn. En dat iedereen voor meerdere jaren meefinanciert.”

Buitenwijk

Volgens Van Asseldonk kan de regio de strijd aangaan met de Randstad: “Op wereldschaal zijn we een buitenwijk van de Randstad, in een uur ben je in hartje Amsterdam. Maar met het verschil dat hier nog ruimte is, de woningen betaalbaar zijn, en er genoeg interessante bedrijven zijn waar je een mooie carrière kunt opbouwen.”

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp