Toine Timmermans aardappelberg voedselverspilling

Toine Timmermans: “Samen de voedselverspilling te lijf”

Voedselzekerheid is een begrip waar steeds meer over gesproken wordt. De stijgende druk op het milieu, mede veroorzaakt door de groeiende voedselproductie, leidt tot zorgen. De groeiende vraag naar ongezond voedsel en de toenemende mate van voedselverspilling enerzijds en het gebrek aan toegang tot voldoende voedsel voor een deel van de wereldbevolking anderzijds zijn belangrijke onderwerpen in het debat. Toine Timmermans houdt zich bij de Wageningen University & Research (WUR) bezig met het verduurzamen van onze voedselketens en ziet een leidende rol voor Nederland in het voedseldebat.

Ons gezamenlijke doel is om van Nederland een van de eerste landen ter wereld te maken die voedselverspilling met de helft weet te verminderen.

Toine Timmermans is hét boegbeeld van de strijd tegen voedselverspilling, een van de haperende schakels in de voedselketen. Hij is ook directeur van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling, die zich richt op het voorkomen, verminderen en verwaarden van voedselverspilling in de gehele voedselketen. Binnen de stichting bundelen organisaties, overheid en kennisinstellingen hun krachten om verspilling tegen te gaan. Begin september organiseerde de stichting met succes de Verspillingsvrije Week. “Ons gezamenlijke doel is om van Nederland een van de eerste landen ter wereld te maken die voedselverspilling met de helft weet te verminderen. Daarmee worden we koploper en een voorbeeld in de wereld van het realiseren van Sustainable Development Goal 12.3”, verwacht Timmermans.

Uitdagingen

Timmermans schetst in het kort de grote voedselvraagstukken van dit moment. “De feiten spreken voor zich. Er is anno 2020 genoeg voedsel beschikbaar om tien tot twaalf miljard mensen te kunnen voeden. De realiteit is echter anders. Enerzijds is er sprake van ongezonde voeding en stijgende obesitas, anderzijds hebben ruim achthonderd miljoen mensen de beschikking over te weinig gezond voedsel. Daarnaast wordt ongeveer een derde van al het geproduceerd voedsel verspild.”

“Ook is de milieubelasting die gepaard gaat met de productie onhoudbaar”, vervolgt Timmermans. “Daar bovenop worden we geconfronteerd met grote uitdagingen voor de toekomst: klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, met enorme consequenties voor de mensheid.” Juist daarom is een internationale bewustwordingsdag als Wereldvoedseldag (16 oktober 2020) zo belangrijk.

Een van de beste manieren om een omslag te maken en bij te dragen aan het verminderen van de effecten van klimaatverandering en behoud van biodiversiteit, is het systematisch tegengaan van voedselverspilling. “Hierdoor zullen er minder land en grondstoffen nodig zijn. Ook gaan we de circulaire economie steeds meer als uitgangspunt nemen: behouden van grondstoffen in de kringloop.”

Gidsland

Volgens Timmermans heeft Nederland een uitstekende uitgangspositie om gidsland te zijn bij de voedselproblematiek. “De stichting Samen Tegen Voedselverspilling als nationaal ecosysteem speelt een belangrijke rol om de verspilling in 2030 minimaal te halveren. Daarbij werken start-ups, scale-ups, mkb-bedrijven en groot bedrijfsleven samen met overheden, kennisinstellingen en ngo’s aan de realisatie van die ambitie. De kracht in de regio is juist ook door in clusters te werken in proeftuinen, field labs en living labs, om de oplossingen te gaan realiseren, door te experimenteren, te leren en op te schalen.”

We moeten de krachten nog beter bundelen, en vanuit de gezamenlijke ambitie toewerken naar echte impact.

De Wageninger vindt dat de focus bij overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen scherper kan en moet. “We moeten de krachten nog beter bundelen, en vanuit de gezamenlijke ambitie toewerken naar echte impact.”

Timmermans is optimistisch over de toekomst van het voedselvraagstuk en de oplossingen. “De eerste voorbeelden van verandering zijn zichtbaar. We hebben nog een lange weg te gaan en er ontbreekt nog wel een gevoel van urgentie bij veel organisaties. De verstoringen door corona kunnen ook positief effect hebben, als partijen zich organiseren om sterker uit de crisis te willen komen en een veerkrachtiger en wendbaarder voedselsysteem te bouwen.”

Meer over voedselverspilling

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp