Operational Network Traineeship; technisch traineeship

Samenwerking rond technisch traineeship krijgt vervolg

Vorig jaar begonnen Alliander, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, het Graafschap College en VO-schoolbestuur Quadraam een samenwerking om studenten warm te maken voor technische beroepen zoals dat van engineer. Het eerste jaar is overwegend goed bevallen en het programma krijgt een vervolg.
September vorig jaar begonnen elf studenten aan het eerste jaar van het Operational Network Traineeship. Dat is een tweejarig traject waarbij studenten drie dagen in de week voor Alliander werken en de overige twee dagen de associate degree Elektrotechniek / Energietechniek volgen. Daarna hebben ze een erkend Ad-diploma plus een baan bij Alliander.

Lees hier meer over deze unieke samenwerking

Die studenten beginnen na de zomer aan hun tweede jaar. Er was slechts één echte afvaller, een tweede student die ermee stopte blijft als mbo’er behouden voor de technische sector. Naast die groep beginnen er in september ook nieuwe studenten aan hun eerste jaar.

Veel geleerd

Jan Oosting, verantwoordelijk voor onderwijsvernieuwing bij SEECE, het expertisecentrum van de HAN rond duurzame energie, was een van de initiatiefnemers. Hij kijkt tevreden terug op het eerste jaar. “We hebben er veel van geleerd, wat ook de bedoeling is van een pilot. Het concept en de invulling waren compleet nieuw en worden op een aantal punten bijgesteld. We kijken zeker positief terug.”

Niet elke havist van 17 heeft zin om weer hele weken de schoolbanken in te gaan. De combinatie van een deeltijdstudie en werken bij een groot bedrijf als Aliander is heel interessant”, zegt Oosting. “De eerste vier maanden van het traject bestonden vooral uit opleiden. Op de HAN, maar ook op de werkvloer zelf door het Graafschap College, waarbij de studenten monteursvaardigheden aangeleerd kregen. In februari begonnen ze op een afdeling. We merkten dat studenten vanaf dat moment echt opbloeiden. Bij de nieuwe lichting gaan we dat dus sneller doen, na een introductie van zes weken.”

Een ander verschil is dat in het nieuwe jaar deelnemers verplicht Wiskunde B moeten hebben gedaan. “Die eis is gekomen vanuit Alliander. Voor studenten zonder Wiskunde B in hun pakket bleek dit programma te zwaar.”

De samenwerking, waarbij ook Quadraam nauw betrokken is, onder andere  voor het werven van trainees via natuurkundedocenten, bevalt goed. Oosting: “Het feit dat we het op een paar punten bijstellen is alleen maar een goed teken. Want dat is gebeurd na goed overleg. We doen dit echt met zijn allen samen.”

Meer over onderwijs en arbeidsmarkt

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp