Techniekdag vliegtuigmotor

Tech Gelderland zet urgentie van techniek op de regionale agenda

Techniek is nog steeds een ondergeschoven kindje. Er is dan ook een schreeuwend tekort aan techneuten in de regio. Zeker gezien de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan, zoals de realisatie van het Klimaatakkoord en de energietransitie. Het nieuwe platform Tech Gelderland wil dit vraagstuk aanpakken en bundelt alle regionale techniekkrachten. Initiator Alex Dorgelo van Tech Gelderland en Tinus Hammink van partner SEECE leggen uit wat de plannen zijn.

Alex Dorgelo Tech Gelderland

Alex Dorgelo is initiatiefnemer van Tech Gelderland en programmamanager Techniekpact Smart & Sustainable

“Het platform Tech Gelderland is bedoeld voor alles wat Gelderland voortbrengt en ontwikkelt op het gebied van techniek en innovatie. Dit doen we vanuit de doelstelling van Techniekpact om meer mensen enthousiast te maken voor techniek, vooral jongeren”, vertelt Alex Dorgelo, programmamanager Techniekpact Smart & Sustainable (regio Arnhem – Nijmegen). Hij wil dan ook graag de interesse voor techniek vanaf de prilste jeugd aanwakkeren. Kinderen moeten zich een beeld kunnen vormen en een voorkeur ontwikkelen. “We geven spelenderwijs veel ruchtbaarheid aan techniek in de breedste zin.”

Bewuste keuze

Tech Gelderland richt zich vooral op mavo- en havoleerlingen die langzamerhand een richting moeten kiezen, om techneuten klaar te stomen voor de nabije toekomst. “Jongeren maken vaak de verkeerde keuzes. Een verklaring hiervoor is dat ze nog niet rijp zijn om een bewuste keuze te maken, maar ook vaak niet weten wat er te halen valt in studieland. We willen hierbij een toegevoegde waarde zijn en laten zien wat je met techniek kunt. Welke opleidingen en beroepen zijn er, bij welke bedrijven in de regio kun je terecht en wat gebeurt er in de grijze dozen in het landschap?”

We belichten de mogelijkheden en initiatieven die er bestaan, zoals leerwerktrajecten en financiering van een opleiding bij grote bedrijven.

Niet alleen de jeugd heeft de toekomst, maar ook volwassenen worden aangesproken. Zo zijn er mensen met een jarenlange werkervaring die een andere richting op willen, of afgestudeerden die een baan zoeken, of pechvogels die door corona werkloos zijn geworden. “Die willen we stimuleren tot een bij- of omscholing. We belichten de mogelijkheden en initiatieven die er bestaan, zoals leerwerktrajecten en financiering van een opleiding bij grote bedrijven.”

Tech Gelderland verbindt al deze initiatieven en activiteiten met elkaar en besteedt gestructureerd aandacht aan techniek in onze regio. “Techniek is heel breed. Het gaat van ICT tot productontwikkeling, van het maken van een nieuwe app tot meubelmakerij, het vervoer van morgen, zelfrijdende auto’s, installatietechniek, de bouw, energietransitie.”

Kleinschalige initiatieven

Interessante initiatieven en activiteiten zijn er te over in de regio. Die zijn echter nog te low profile. Dorgelo: “Daar willen we verandering in brengen. Er zijn genoeg grote ondernemingen die samen met onderwijsinstellingen nieuwe opleidingen ontwikkelen. De kleinere bedrijven zijn zeker zo interessant, alleen die schreeuwen dat wat minder van de daken. Juist de kleinschalige initiatieven die zich richten op de maatschappelijke vraagstukken verdienen alle aandacht. We gaan duiden dat er een groot tekort aan mensen is in de techniek.”

We willen de jeugd van onderaf enthousiast maken voor techniek en het vooroordeel van viezigheid, overalls en een jongensding ontkrachten.

Vaak gaat het in de media over de Amerikaanse tech-reuzen. Tech Gelderland streeft naar een eigen kanaal voor techniek in de regio. “De mooie verhalen ophalen en verbinding maken, en dan bundelen, zodat we mensen bewust maken en zich meer gaan heroriënteren op techniek. We willen de jeugd van onderaf enthousiast maken voor techniek en het vooroordeel van viezigheid, overalls en een jongensding ontkrachten. Dit moet een hogere instroom in de techniek opleveren.”

Tech Gelderland verplaatst zich daarbij in de leefwereld van de verschillende doelgroepen. Zo worden er voor de jongsten filmpjes gemaakt en een soort school-tv tech-journaal geproduceerd. Hierbij wordt samengewerkt met het bedrijfsleven, VNO-NCW en de organisatie van de Techniekdag. Het nieuwe platform wil middelbare scholieren ondersteunen bij hun keuze in het grote en brede aanbod van opleidingen en beroepen. “Om ze beter te bereiken zetten we influencers in”, vertelt Dorgelo.

Medio november wordt de speciale website Techgelderland.nl gelanceerd, als platform van alle activiteiten rondom techniek. Deze worden stuk voor stuk gepromoot via de diverse media. De bedoeling is de impact van alle individuele boodschappen te versterken; niet alleen met YouTubers, maar ook met verhalen in de regionale dagbladen. Daarnaast zal de content online opduiken: getarget tussen het nieuws in nieuwsapps en via social media.

Energietransitie

Tinus Hammink SEECE

Tinus Hammink (midden), Ballard Asare-Bediako (rechts) en een student demonstreren de Smart Grid Demo Table

Een stakeholder van Tech Gelderland die waardevolle content gaat leveren is SEECE, het samenwerkingsverband vanuit de HAN met energiegerelateerde partnerbedrijven. Elke hogeschool in Nederland heeft zich middels expertisecentra gespecialiseerd op een maatschappelijk vraagstuk. De HAN richt zich hierbij op de energietransitie. Betrouwbare, duurzame en betaalbare elektriciteitsvoorziening is een van de speerpunten van de regio Arnhem – Nijmegen. Tinus Hammink, programmamanager SEECE: “Wij realiseren ons dat alleen door samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en toegepast onderzoek de doelstellingen van het Klimaatakkoord haalbaar zijn. De HAN heeft al een jarenlange samenwerking met energiegerelateerde bedrijven als TenneT, Alliander en Kema, ook op het gebied van human capital. Deze bedrijven hebben grote moeite om personeel te krijgen.”

Traditioneel wordt het onderwijs ingericht op de beroepspraktijk van vandaag en niet die van morgen.

Gekwalificeerde mensen spelen een belangrijke rol bij de realisatie van een maatschappelijk vraagstuk als de energietransitie. Als er niet genoeg elektrotechnici op mbo- en hbo-niveau zijn bij de energie- en installatiebedrijven, gaat dat niet lukken, verwacht Hammink. Bij de energietransitie draait het niet alleen om verduurzamen en de economische groeikracht, maar ook om betrouwbare en betaalbare energievoorziening. “De slogan ‘opleiden voor de energiewereld van morgen’ klinkt misschien modieus, maar traditioneel wordt het onderwijs ingericht op de beroepspraktijk van vandaag en niet die van morgen. Bovendien dreigt de vergrijzing onder elektrotechnici tot een groot verlies van kennis te leiden. Daarom moeten we anticiperen op een behoefte voor de komende jaren. Daar hebben we elkaar voor nodig.”

De energietransitie biedt volgens Hammink grote kansen voor deze regio, waar veel bedrijven zijn gevestigd die zich bezighouden met energievoorziening. “Zij zitten vaak te springen om gekwalificeerd personeel. Je ziet verder al studenten die met eigen start-ups voor duurzame energie beginnen.”

Wisselwerking

Dorgelo zoekt met Tech Gelderland graag verdere samenwerking, zoals met The Economic Board. “Terwijl wij het tekort aan technische mensen willen terugdringen, heeft The Economic Board meer de doelstelling om de regio op de kaart te zetten als investeringsgebied. Tijdens sommige events rond innovatie in de regio is de boodschap doorgaans te veel business-to-business gericht. Onze toevoeging daarbij zou kunnen zijn: breng dit verhaal naar de gewone man of vrouw en koppel er opleidingen aan. Wat kun je bijdragen aan de energietransitie of de circulaire economie? Dit kan de juiste wisselwerking zijn met The Economic Board.”

Ervan uitgaand dat het project Tech Gelderland meerjarig is, droomt Dorgelo hardop. “We doen het goed als we over een paar jaar kunnen zeggen: híer gebeurt het, als je iets met techniek wilt moet je niet in Eindhoven zijn. Je kunt met een gerust hart in deze regio blijven voor een prachtige baan in techniek en innovatie.”

Foto Alex Dorgelo via Bart Nijs

Tech Gelderland is een nieuw platform dat de krachten in het speelveld van de techniek gaat bundelen om deze veelzijdige sector in de regio meer onder de aandacht te brengen. De partners Rijn IJssel, ROC Rivor, ROC Nijmegen, de technische academies van de HAN (dus AEA, AIM, ABE en ATBC), provincie Gelderland, gemeenten, SEECE en TenneT.

Meer over techniek

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp