The Economic Board-leden

Team Members

Carol van Eert

Carol van Eert

Burgemeester gemeente Rheden

Carol van Eert is als burgemeester van de gemeente Rheden ook bestuurder bij de Regio Arnhem Nijmegen. Als vice-voorzitter werkt hij mee aan de ontwikkeling van de regionale economie, een duurzame en leefbare woonomgeving en een optimalere bereikbaarheid van de regio. Hij gelooft dat we dat beter samen met bedrijfsleven en onderwijs kunnen doen.
Hubert Bruls

Hubert Bruls

Burgemeester gemeente Nijmegen, Voorzitter The Economic Board

Voorzitter van The Economic Board is Hubert Bruls. Als burgemeester van de gemeente Nijmegen heeft hij toegang tot het politieke netwerk in de regio én in Nederland. Nijmegen was in 2018 de Europese Groene Hoofdstad en trekt daardoor veel aandacht van het (inter)nationale bedrijfsleven.
Bernard de Graaf

Bernard de Graaf

Voorzitter VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen en managing director Rupro Beheer B.V.

Bernard de Graaf is managing director van Rupro Beheer B.V. en voorzitter van VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen. Samenwerking met lokale ondernemingen en overheidspartners staat bij hem hoog in het vaandel waarbij arbeidsmarkt, mobiliteit en duurzaamheid belangrijke speerpunten zijn.
Kees Boele

Kees Boele

Voorzitter College van Bestuur HAN University of Applied Sciences

Dr. Kees Boele is sinds december 2012 Voorzitter van het College van Bestuur van de HAN University of Applied Sciences. Hij is auteur van het boek 'Onderwijsheid. Terug naar waar het echt om gaat.' Dat boek sluit naadloos aan bij de roep om meer inhoud en kwaliteit in het onderwijs.
Peter van Dongen

Peter van Dongen

Voorzitter College van Bestuur Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Peter van Dongen is boardlid van The Economic Board en voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Hall Larenstein University of Applied Sciences. Van Dongen draagt vanuit Van Hall Larenstein, als de duurzaamste hogescholen van Nederland en het daarbij behorende profiel van de hogeschool, bij aan scherpe profilering van de regio op Food, Health en Energy.
Ben Geerdink

Ben Geerdink

Voorzitter College van Bestuur Rijn IJssel

Ben Geerdink is de voorzitter van het College van Bestuur van het Rijn IJssel College. In deze rol maakt hij zich sterk voor de op dit moment hard nodige mbo-leerlingen. Hij heeft daarnaast lange tijd voor de Nederlandse overheid gewerkt.
Monique Noomen

Monique Noomen – Greve

Managing director Eiffel

Monique Noomen - Greve is CEO van EIFFEL, een zakelijke dienstverlener die oplossingen biedt op het gebied van Legal, Finance en Process. Noomen is zeer betrokken bij het verbinden van het bedrijfsleven en opleidingsinstellingen.
Edwin de Rooij

Edwin de Rooij

CEO Synthon

Edwin de Rooij is Deputy CEO van Synthon, een internationaal farmaceutisch bedrijf dat is gespecialiseerd in het ontwikkelingen en produceren van innovatieve medicijnen.
René Verhulst

René Verhulst

Burgemeester gemeente Ede, voorzitter triple helix, voorzitter Regio Foodvalley

René Verhulst is voorzitter van triplehelix-organisatie Foodvalley en burgemeester van de gemeente Ede. Foodvalley is een Europese topregio en internationale thuisbasis voor bedrijven en kennis- en onderzoeksinstellingen. 
1 2