Vrede van Nijmegen Penning 2018 voor Unilever-topman Paul Polman

Vrede van Nijmegen Penning 2018 voor toekomstbestendig Europa

De Vrede van Nijmegen Penning 2018 wordt toegekend aan Paul Polman, CEO van Unilever. De prijs wordt op 5 april 2018 uitgereikt in de Stevenskerk in Nijmegen waarna Paul Polman de Vrede van Nijmegenlezing zal uitspreken.

Paul Polman ontvangt de penning vanwege zijn inzet voor duurzaamheid. Personen die zich inzetten voor duurzaamheid en het milieu dragen bij aan een vredig en toekomstbestendig Europa. Duurzaamheid geeft mensen bestaanszekerheid en veiligheid, nu en voor volgende generaties. Nijmegen draagt in 2018 de titel van ‘European Green Capital’, daarom is het erg toepasselijk de penning toe te kennen aan een persoon die zijn diensten heeft bewezen op het gebied van duurzaamheid

Economische groei moet niet ten koste gaan van mensen en de planeet

Polman gelooft in economische groei, maar niet ten koste van mensen en de planeet. Het bedrijfsleven moet veranderen en zich richten op lange termijn groei die winstgevend, concurrerend en verantwoordelijk is.

Polman: “Ik ben zeer vereerd met deze erkenning. Tegelijkertijd ben ik me terdege bewust dat we onze grote doelen zoals geformuleerd in de UN Sustainable Development Goals niet alleen kunnen bereiken. Er is geen business case voor armoede. Hetzelfde geldt voor het niet adresseren van klimaatverandering; die zal een enorme economische schade met zich mee gaan brengen. Daarom werken we samen in partnerships met een breed scala aan publieke, niet-gouvernementele en private belanghebbenden. Ik beschouw de toekenning van de Vrede van Nijmegen Penning dan ook als een verdere stimulans om de transformationele veranderingen tot stand te brengen die zo noodzakelijk zijn.

Over Paul Polman

Paul Polman was nauw betrokken bij de ontwikkeling van Sustainable Development Goals (SDGs). In 2016 is hij door de Secretaris Generaal van de VN gevraagd om SDG Advocate te worden, een rol waarin hij verdere actie met betrekking tot de implementatie van de SDG’s stimuleert. Paul is tevens lid van de Business and Sustainable Development Commission en was voorzitter van the World Business Council for Sustainable Development. Verder is hij lid van the International Business Council of the World Economic Forum en zit hij in het Bestuur van the UN Global Compact.

Al met al reden te meer om de Vrede van Nijmegen Penning 2018 toe te kennen aan Paul Polman. Door middel van deze prijs laten de partners Radboud Universiteit, NXP en gemeente Nijmegen blijken dat zij naast waardering voor belangrijke intellectuelen in het openbaar bestuur, literatuur en de wetenschap ook grote waarde hechten aan iconen van verantwoord ondernemerschap.

Wat is ook alweer de Vrede van Nijmegen?

Met de Vrede van Nijmegen komt er in 1678 een tijdelijk einde aan de oorlogen die Europa teisteren.
In de Waalstad sloten onder meer Spanje, Frankrijk, Zweden, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het Heilige Roomse Rijk vredesverdragen om verschillende oorlogen op het Europese continent te beëindigen. In veel Europese landen heeft de Vrede van Nijmegen een plaats gekregen in de geschiedenisboeken als een cruciaal moment in de Europese geschiedenis.

Vrede van Nijmegen Penning

De Vrede van Nijmegen Penning is een tweejaarlijkse onderscheiding die wordt uitgereikt aan een internationale hoofdrolspeler die zich ingezet heeft voor Europa. Het is de vijfde keer dat de Vrede van Nijmegen Penning wordt uitgereikt. In 2010 mocht Jacques Delors de penning in ontvangst nemen. In 2012 ging de eer naar Umberto Eco. In 2014 viel de eer te beurt aan eurocommissaris Neelie Kroes en in 2016 kreeg het Europese Hof voor de Rechten van de Mens de onderscheiding.

De Vrede van Nijmegen Penning is een initiatief van de gemeente Nijmegen, de Radboud Universiteit Nijmegen en NXP Semiconductors en wordt ondersteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Foto Paul Polman: Sameer Joshi/ Mint

GreenMetric Ranking 2020; SustainaBul 2019; WUR Energy Alliance; insecten eten, WUR Wageningen University Klimaatakkoord; Keuzegids 2019, universiteit ranking, Unilever verhuist

Dag 25: Unilever verhuist onderzoeksafdeling naar Wageningen

Dag 25: Unilever verhuist onderzoeksafdeling naar Wageningen

Unilever verhuist de onderzoeksafdeling van het bedrijf naar Wageningen. Het bedrijf richt een nieuw Global Foods Innovation Centre in op de campus van de WUR. Het innovatiecentrum is in 2019 operationeel en biedt 550 nieuwe banen.

Lees meer
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp