Informatie Brexit ondernemers

Onzekerheid prikkelt ondernemendheid

Uitlegfilmpjes over deal of no deal, en de gevolgen van beide uitkomsten. Artikelen waarin lovend wordt gesproken over de standvastigheid van Theresa May, of juist kritisch over haar starheid. Hele podcasts worden zonder veel moeite gevuld met vragen, standpunten en twijfels over dit Europese vraagstuk met wereldwijde consequenties. In deze jungle van meningen, waarin complexiteit koning(in) is, komt één vraag regelmatig terug: wat betekent de Brexit voor ondernemers?

Lees meer
mkb groeit, Economische barometer, Kwartaalbarometer, vierde kwartaal 2016, werken aan economisch succes, economische kwartaalbarometer, regionale economie, wij zijn benieuwd

Innovatieve ondernemers betalen te veel belasting

Innovatiebox? WBSO doen we wel maar aan de innovatiebox doen we eigenlijk niets. Dat hoor ik nog wel eens als antwoord als ik ondernemers vraag of ze iets doen met de innovatiebox. Als we ons bedenken dat toepassing van de innovatiebox maakt dat innovatieve winst voor een periode van jaren een stuk minder wordt belast kan ik niet anders zeggen dan dat nog wel eens erg zonde is.

Innovatiebox: wat houdt het in?

Een BV (of beter: een vennootschapsbelastingplichtig lichaam) komt in aanmerking voor de innovatiebox indien deze beschikt over een immaterieel activum dat is voortgebracht uit eigen innovatieactiviteiten. Het voordeel van de innovatiebox is dat het belastingtarief voor winst die voortvloeit uit innovatie zeven procent bedraagt in plaats van twintig of vijfentwintig procent. Er gelden natuurlijk wel voorwaarden, waaronder de aanwezigheid van een WBSO-beschikking.

Indien de Innovatiebox van toepassing is en een onderneming daarvoor in aanmerking wenst te komen wordt dit doorgaans in overleg met de Belastingdienst in gang gezet. In overleg met de Belastingdienst wordt bijvoorbeeld bepaald welk gedeelte van de winst aan de eigen innovatie is toe te schrijven. Wanneer er overeenstemming is wordt er met de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst (ruling) gesloten waarin de vereisten voor toepassing en de gevolgen van de toepassing voor een aantal jaren worden vastgelegd.

Vanaf 1 januari 2013 is het mogelijk om in plaats van het “normale traject” drie jaar gebruik te maken van het zogenaamde innovatiebox MKB-forfait. Kort gezegd betekent dit dat maximaal € 25.000 tegen zeven procent vennootschapsbelasting belast kan worden in plaats van tegen het normale tarief van twintig of vijfentwintig procent.

De praktijk

Als fiscalist is het voor mij relatief eenvoudig om een gevoel te krijgen of de innovatiebox voor een onderneming kansen biedt en waar het voordeel dan globaal op wordt berekend. Geregeld constateer ik dat er binnen een BV onder toepassing van WBSO een immaterieel activum is voortgebracht en daar winst mee wordt behaald. In dat geval is het goed denkbaar dat de ondernemer voordeel kan halen uit de innovatiebox. In mijn praktijk komt de innovatiebox geregeld voor. Vaak wordt zo’n traject gecombineerd met te kijken of de innovatiebox in voorgaande jaren van toepassing had kunnen zijn. Dat maakt dat er ook voor die jaren belasting kan worden terug gevraagd.

Los van werkzaamheden in verband met het innovatiebox-traject informeer in ondernemers ook nog wel eens over het voorsorteren op een toekomstige innovatiebox. Dat wil nog wel eens erg belangrijk zijn omdat de teleurstelling erg groot kan zijn als de innovatiebox geen doorgang kan vinden omdat er in het verleden niet aan de vereisten werd voldaan. Voorbeelden uit de praktijk:

  • Een BV-structuur (meedere BV’s) moet goed opgezet zijn voor de innovatiebox.
  • In het geval de innovatieve activiteiten (S&O-activiteiten) in een eenmanszaak zijn gestart en deze onderneming wordt omgezet in een BV is de fiscale wijze van omzetting essentieel.
  • Het is echt een pre om de administratie op de juiste wijze in te richten

Maak gebruik van de Innovatiebox

Bespreek de mogelijkheden van de innovatiebox met uw fiscalist. Laat u goed informeren en maak er gebruik van als dat kan!

Meer weten?

Heeft u vragen aan de hand van dit artikel, neem dan contact op met The Economic Board

WTC Arnhem, Groei arbeidsplaatsen, citymarketing, heel gewoon, Gelderse steden, denken en doen; start-up Arnhem

Blijf regionaal denken en doen, regionale standpunten gemeenteraadsverkiezingen

Blijf regionaal denken en doen, regionale standpunten gemeenteraadsverkiezingen

Onlangs hebben alle regionale politieke fracties van de 19 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen Regionale standpunten gemeenteraadsverkiezingen VNO-NCW ontvangen. De punten zijn opgesteld door VNO-NCW en 6 ondernemersverenigingen (Lindus, OKA, Industriële Kring Nijmegen, Economisch Collectief Nijmegen, OCO, MKB Midden)  uit de regio Arnhem Nijmegen.

Lees meer
extra investering investeringsagenda, Rabobank, circulaire economie, gezamenlijke investeringsagenda, economische barometer, investeren in de regio; nieuwe arbeidsplaatsen

Rabobank en partners zetten in op 100 circulaire actieplannen met ondernemers in 2017

Rabobank en partners zetten in op 100 circulaire actieplannen met ondernemers in 2017

Rabobank, KPMG en MVO Nederland slaan de handen ineen om circulaire actieplannen in het bedrijfsleven aan te jagen. Zo helpen ze ondernemers bij de omschakeling van een lineair naar een circulair bedrijfsmodel. Het partnerschap is gestart in de Metropoolregio Amsterdam en zet de volgende stap in de regio’s Arnhem-Nijmegen en Zuid-Holland-Zuid. Het doel is om dit jaar 100 circulaire actieplannen te realiseren met ondernemers.

Lees meer
1 2
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp