Octopus; Cluster Arbeidsmarkt 2021

Octopus serieuze oplossing voor het stageprobleem: “Al decennialang stuiten studenten op problemen tijdens hun afstudeerstage”

Octopus serieuze oplossing voor het stageprobleem: ``Al decennialang stuiten studenten op problemen tijdens hun afstudeerstage``

Voor veel studenten is het vinden van een passende stageplek nogal complex. Opleidingen missen vaak de aansluiting met bedrijven, terwijl het bedrijfsleven niet weet waar het talenten moet zoeken en dus kwaliteiten van afstudeerders niet of maar deels benut. Tijd voor actie, vonden Robert van der Plas en Hans Scholten die met digitaal platform Octopus het stage-ecosysteem revolutionair willen veranderen.

Lees meer
mkb groeit, Economische barometer, Kwartaalbarometer, vierde kwartaal 2016, werken aan economisch succes, economische kwartaalbarometer, regionale economie, wij zijn benieuwd

Vierde kwartaal 2016 van de economische Kwartaalbarometer

Vierde kwartaal 2016 van de economische Kwartaalbarometer

In juli 2016 startte onderzoeker Joris Knoben van de Radboud Universiteit een doorlopend onderzoek naar de stand van de economie in de regio Arnhem-Nijmegen. Dit onderzoek is opgestart in opdracht van VNO-NCW Midden, in samenwerking met ondernemersverenigingen van de regio. Inmiddels zijn de resultaten van het vierde kwartaal binnen.

Lees meer
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp