Update intensivering regionale samenwerking Investeringsagenda, The Economic Board en regiogemeenten

Update intensivering regionale samenwerking Investeringsagenda, The Economic Board en regiogemeenten

7 november 2019 kwamen alle processen rondom de versterking van de onderlinge samenwerking tussen de regiogemeenten en het versmelten van de Investeringsagenda stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen en The Economic Board Arnhem – Nijmegen – Wageningen, samen.

Continue reading
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp