Subsidieoverzicht, Digitale werkplaats; AI Coalitie; subsidies eerste kwartaal 2021

Regionaal Centrum voor Artificiële Intelligentie en Data Science om kennis te bundelen

Ook in 2021 zijn er voor ondernemers volop mogelijkheden om via subsidies, fondsen, investeringen en programma’s een duw in de rug te krijgen. Juist door de coronacrisis is dat vaak geen overbodige luxe, maar bittere noodzaak. We zetten vijf initiatieven subsidies eerste kwartaal 2021 op een rij.

Innovation Fund uitgebreid

De Europese Commissie stelt het Innovation Fund nu ook beschikbaar voor relatief kleinschalige projecten die te maken hebben met schone energietechnologie. De eerste oproep was bedoeld voor grootschalige projecten. Het fonds houdt verband met de EU Green Deal. De oproep is bedoeld voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie, energie-intensieve industrieën, energieopslag en koolstofafvang en -opslag. Ze moeten investeringsuitgaven hebben tussen de 2,5 en 7,5 miljoen euro. In totaal investeert de EU 100 miljoen euro. De deadline voor het indienen van aanvragen is 10 maart 2021, 17.00 uur. Meer informatie is hier te vinden.

Verlenging COL

De Corona-OverbruggingsLening (COL) voor start-ups, scale-ups en innovatieve mkb’ers is verlengd. Innovatieve ondernemers die in zwaar weer zitten vanwege Covid-19 kunnen vanaf 4 januari een aanvraag indienen. De COL is een noodkrediet vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor innovatieve ondernemers en mkb’ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door de coronapandemie. Aanvragen voor de COL waren in eerste instantie mogelijk tot eind september. Na beoordeling van alle aanvragen is er nog ruim 35 miljoen euro onbenut. De online aanvraagportal is nu weer open. De beoordeling gebeurt op regionaal niveau door Oost NL. Lees hier meer.

Startversneller, ook voor doorstarten na corona

De provincie Gelderland introduceerde in november een voucherregeling die is bedoeld als steuntje in de rug voor Gelderse ondernemers in horeca en toerisme. Door enorme belangstelling is daar inmiddels sprake van een flinke wachtlijst.

Daarnaast is er nog altijd de bestaande voucherregeling De Startversneller. Ondernemers in Gelderland met een bedrijf dat jonger is dan 5 jaar, kunnen een subsidie krijgen van 800 euro voor een vakopleiding, plus 800 euro voor coaching. De coaching is bedoeld om de start te versnellen, maar ook om na corona weer een gezonde doorstart te maken. Meer informatie over de Startversneller staat hier, maar contact opnemen kan ook via Cees van Diemen van Small Business Rijk van Nijmegen: 06-24761007.

Gezondheidszorg van de toekomst

Thuja Capital Management (Thuja) maakte in november de eerste closing van haar derde investeringsfonds bekend: Thuja Capital Healthcare Fund III (TCHFIII). Het wil bijdragen aan de gezondheidszorg van de toekomst en het fonds investeert daarom in startende innovatieve bedrijven en ambitieuze ondernemers die hoogwaardige producten ontwikkelen met klinisch bewezen voordelen voor patiënten. Topfonds Gelderland investeert in dit marktfonds dat de komende jaren in tien tot vijftien bedrijven gaat investeren. Oost NL is fondsmanager van Topfonds Gelderland. Meer informatie staat hier (Engelstalig) en hier.

Optimale inzet van grondstoffen in agrofood

Voor bedrijven in de agrofoodsector die een winstgevende businesscase willen bouwen, gericht op optimale inzet van grondstoffen, is er het Business Innovation Program Food. Initiatiefnemers zijn de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen, waaronder Oost NL, de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling en ook onder meer de WUR.

De tweede editie van dat programma start op 27 januari 2021. Het Business Innovation Program Food is bedoeld voor zowel startende ondernemers als bedrijven die een nieuw of aanvullend verdienmodel willen ontwikkelen. Deelname staat open voor zowel bedrijven in de land- en tuinbouw en voedselverwerkende industrie als technologische bedrijven en logistieke dienstverleners. Hier is meer informatie te vinden.

Meer over subsidies

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp