MKB-deal; Nederland slim benutten; corona rebuild program biedt ondernemers perspectief; duurzaam ondernemen; subsidiemogelijkheden Gelderland februari - maart 2019

Overzicht: interessante subsidiemogelijkheden Gelderland februari - april 2019

Op de lastige route van een goed innovatief idee naar marktintroductie is vaak simpelweg een pot met geld nodig. Dus is het in veel gevallen noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op subsidies. The Economic Board zet elk kwartaal vijf opvallende of interessante subsidiemogelijkheden voor Gelderse bedrijven op een rij. Deze keer van februari tot en met april 2019. De volgorde is willekeurig.

Langer thuis wonen

De overheid wil ouderen zo lang mogelijk op een goede manier thuis kunnen laten wonen. Technologische hulpmiddelen kunnen daarin het verschil maken. Om de inzet van e-healthtoepassingen te stimuleren heeft het kabinet voor de komende drie jaar 90 euro miljoen vrijgemaakt.

Deze stimuleringsregeling e-Health Thuis moet zorgen voor innovatie en betere digitale zorg voor ouderen met gezondheidsproblemen. Aanvragen kunnen vanaf 1 maart van dit jaar ingediend worden. Een aanbieder van zorg kan dat doen in samenwerking met één of meerdere inkopers, zoals een gemeente, een verzekeraar of een zorgkantoor. Voor 2019 is € 28 miljoen beschikbaar. Dat wordt op volgorde van binnenkomst verdeeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Terugdringen van CO2

Het subsidieprogramma EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) van OP Oost zoekt naar ondernemers met een innovatief plan waarmee de uitstoot van CO2 teruggedrongen kan worden. De mogelijke subsidie is bedoeld als steun in de rug bij de marktintroductie.

De regeling is opgezet voor grote samenwerkingsprojecten op het gebied van research & development. De subsidies kunnen per aanvraag uiteenlopen van 350.000 euro tot 2 miljoen euro. De programmamanagers van OP Oost kunnen meer informatie geven over de manier van aanvragen.

Sport en innovatie

Innovatie in de sport heeft niet alleen te maken met topsporters die beter willen presteren. Het kan er ook voor zorgen dat meer mensen in beweging komen en daardoor gezonden worden. De subsidieregeling Sport en Innovatie van de provincie Gelderland is niet nieuw, maar loopt nog tot het einde van 2019 door.

Organisaties die werkzaam zijn op het snijvlak van sport, voeding en gezondheid komen in aanmerking. Alleen combinaties van minstens twee onafhankelijke partijen kunnen een aanvraag doen. De provincie stelt 1,8 miljoen euro beschikbaar. Op basis van cofinanciering wordt er per geschikt bevonden aanvraag minimaal 25.000 en maximaal 250.000 euro uitgedeeld.

Veelbelovende zorg

Het Zorginstituut stelt 105 miljoen euro beschikbaar om innovaties in de zorg sneller bij de patiënten te krijgen. Goede ideeën in de zorg blijven volgens dat instituut vaak steken in de ontwikkelfase. Onderzoek is nodig om een innovatie in het basispakket te krijgen en daarvoor ontbreekt vaak het geld. De subsidieregeling moet ervoor zorgen dat die laatste stap wel gezet kan worden en dat patiënten sneller van een veelbelovend idee kunnen profiteren.

De regeling gaat op 1 februari in. Het ministerie van VWS stelt er jaarlijks maximaal 69 miljoen euro voor beschikbaar. Details over de manier van aanvragen volgen nog, maar meer informatie is op de site van het Zorginstituut Nederland te vinden.

Stimuleren energiebesparing

Voor het uitvoeren van energiescans bij bedrijven en organisaties en voor de communicatie daarvoor heeft de provincie Gelderland ook een subsidieregeling. Behalve voor energiescans is de regeling ook bedoeld voor het begeleiden van bedrijven of instellingen in het nemen van maatregelen voor energiebesparing.

Voor het uitvoeren van de scans is maximaal 24.000 euro beschikbaar. Voor de begeleiding is een maximaal bedrag van 1.000 euro per bedrijf en een maximaal totaalbedrag van 100.000 euro vastgesteld. In beide gevallen wordt sowieso nooit meer dan vijftig procent van de kosten gefinancierd. Deze regeling loopt tot het einde van het jaar 2019. Alleen samenwerkingscollectieven komen ervoor in aanmerking. Meer informatie is te vinden via de website van de provincie.

Ook interessant

De subsidiemogelijkheden van dit moment

Subsidies en andere financiële hulpmiddelen voor innovatie (derde kwartaal 2020)

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp