Smart Health

Nieuwe opleiding Smart Health maakt zorgmedewerkers vertrouwd met technologie

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en zorginstelling Siza werken samen aan de nieuwe opleiding Smart Health. Zorgmedewerkers leren daar hoe technologie te implementeren in het zorgproces. De eerste studenten ronden de tweejarige studie begin volgend jaar af. In september 2019 gaat een nieuwe lichting van start.

De opleiding Smart Health vloeit voort uit Academy Het Dorp. Dat is een organisatie waarbij meer dan vijftig bedrijven en instellingen werken aan de realisatie van technologie. Deze staat in dienst van de mens én de zorg die hij of zij, al dan niet thuis, nodig heeft. De opleiding kwam in co-creatie tussen de HAN en Siza tot stand.

“Eén van de problemen die we regelmatig constateren is dat zorgmedewerkers onvoldoende zijn opgeleid om technologie toe te passen in zorg”, zegt projectmanager Joukje Janssen van Siza. “De technologie is beschikbaar, maar het personeel kent het niet of vindt het lastig om ermee aan de slag te gaan.”

Social degree

Die uitdaging constateerde de HAN ook, en dat leidde tot de studie Smart Health. De opleiding bestaat uit vier modules die in totaal twee jaar in beslag nemen. Het is bedoeld voor mensen die al in de zorg werkzaam zijn. Kort geleden is bepaald dat de opleiding deel gaat uitmaken van de sociale studies van de HAN en daarmee een social degree wordt.

De eerste groep studenten begon een kleine twee jaar geleden, terwijl de opleiding nog in ontwikkeling was. “De tweede module was bijvoorbeeld in ontwikkeling terwijl zij met de eerste module bezig waren”, vertelt Janssen. De eerste achttien studenten ronden, als het goed, in februari de studie af. In september begint een nieuwe lichting.

“De studie gaat niet per se over de technologie die nu beschikbaar is, want dan is het een jaar later weer achterhaald”, verduidelijkt Janssen. “Studenten leren hoe ze reeds bestaande technologie kunnen toepassen en implementeren in de zorg en waar ze betrouwbare informatie kunnen vinden over wat ze niet weten. Studenten leren hoe ze door middel van vraagarticulatie bij het werkelijke probleem van de cliënt kunnen komen. En hoe ze dat, onder andere met de inzet van technologie, op kunnen lossen. Dit alles om de cliënt zelfstandiger zijn eigen leven te laten leiden.”

Ook interessant