Elektrische deelfietsen, Gelderland Fietsprovincie, Fietsdeelsysteem De Liemers

Pilot met slim fietsdeelsysteem voor bedrijventerrein De Liemers

Bedrijventerrein De Liemers en De Groene Allianties zijn vorige week gestart met de pilot van een nieuw fietsdeelsysteem. De pilot is onderdeel van het Europese Interreg-project CHIPS, waarin de mogelijkheden van snelfietsroutes wordt onderzocht. De provincie Gelderland ondersteunt het project van De Liemers en De Groene Allianties.

Fietsdeelsysteem De Liemers

Met het fietsdeelsysteem moet het voor medewerkers makkelijker worden om van de Centrale Stations en carpoolplaatsen op het bedrijventerrein te komen, door de overstap van ov of auto naar de fiets te maken. Men kan de fietsen onder andere vinden bij station Westervoort, carpoolplaatsen en bij werkgevers op het bedrijventerrein De Liemers. Met behulp van slimme sloten en de app Skopei360 kunnen medewerkers een fiets van het slot halen. De app monitort ook (anoniem) de genomen routes.

Aan het einde van het project geeft men advies over de aanwezige mogelijkheden om snelfietsroutes te verbinden aan andere mobiliteitssystemen. De provincie Gelderland ondersteunt de pilot tot en met september 2018, daarna gaat de Groene Allianties verder met dit project.

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp