Energietransitie SEECE

SEECE: 'Energietransitie motor voor economisch herstel'

Energiemaatregelen kunnen de economie een boost geven in coronatijd. Centres of expertise – zoals het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) van de HAN – spelen daar een actieve rol in. Het centrum sprak hierover met Marsha Wagner van de Topsector Energie.

Zorg dat onderwijsinstellingen, waaronder hogescholen, een goede partner zijn in de regionale energiestrategie.

Overgang naar duurzame energie als kans

“Hoewel nog veel onzeker is, weten we wel dat de coronacrisis een zware wissel zal trekken op de Nederlandse economie en haar arbeidsmarkt. Juist daarom is het belangrijk dat we de potentie voor meer werkgelegenheid en verdienvermogen, die in de energietransitie schuilt, verzilveren”, aldus Marsha Wagner, programmamanager Human Capital Agenda bij de Topsector Energie. Zij ziet de overgang naar een duurzame energievoorziening als een banenmotor.

Mensen aan het werk krijgen in de energiesector is makkelijker gezegd dan gedaan. Er is een tekort aan goed opgeleid technisch personeel en de transitie vraagt om nieuwe vaardigheden, maar de toenemende werkloosheid door de coronacrisis biedt ook kansen voor de energietransitie. Mensen die hun baan verliezen zijn potentiële arbeidskrachten voor de energiesector.

Experiment

De Topsector Energie werkt momenteel aan een experiment waarin overstapmogelijkheden naar de energiesector worden onderzocht. “We kijken samen met CenterData of we met data-analyse van vacatures overstapberoepen kunnen identificeren. Dat geeft de transitiemogelijkheden aan van getroffen sectoren naar de energiesector. Zo zou een vliegtuigmonteur weleens de gedroomde monteur kunnen zijn waar netwerkbedrijf Alliander naar zoekt.”

Mensen die een overstap maken naar de energiesector moeten vaak worden bijgeschoold. Scholing is dan ook een essentieel element in de energietransitie. Economische maatregelen helpen hierbij. “Bedrijven kunnen geen mensen opleiden als het water aan de lippen staat. Dus je hebt iets nodig waardoor ze bedrijfscontinuïteit hebben en werktrajecten kunnen bieden.”

SEECE energietransitie

Er is dus een mix van bedrijvigheid, innovatie en onderwijs nodig. Publiek-private samenwerkingsverbanden, zoals het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE), spelen hier een belangrijke rol in. Partners van SEECE werken samen aan energiegerelateerde projecten waarbij innovatie en scholing centraal staan. Dit zorgt voor een versnelling van de innovatie én draagt bij aan het opleiden van energieprofessionals.

SEECE verbindt het hoger onderwijs aan actuele energievraagstukken. Dat is een goede zaak, vindt Wagner. “Zorg dat onderwijsinstellingen, waaronder hogescholen, een goede partner zijn in de regionale energiestrategie. Dus verbind de regionale opgave met het opleiden van mensen, maar tevens met praktijkgericht onderzoek. Juist nu. Zodat je de huidige en komende tijd van herstel meteen richt op de nieuwe groene situatie waar we naartoe moeten.”

Hogeschool als kennisversneller

“We hebben hogescholen heel hard nodig om kennis naar de markt te brengen en te ontwikkelen. Ik denk dat het belangrijker dan ooit is dat hogescholen investeren in praktijkgericht onderzoek, in vernieuwing. En dat ze dicht bij de vragen uit de praktijk blijven. Dat ze proberen om in de onderzoeksketen, met universiteiten en mbo-instellingen, een antwoord op die vragen te vinden.”

Aan de HAN zijn er veel van dit soort trajecten en worden bestaande trajecten geflexibiliseerd. Dat gebeurt bijvoorbeeld met e-learning. “De HAN kijkt nu of de opleiding Gebouwgebonden Installatietechniek gedigitaliseerd kan worden. Dan kan het tijds- en locatieonafhankelijk worden aangeboden. Hiermee sluit zij nog beter aan op werkenden, waardoor meer werkenden kunnen worden bereikt. En dat moet natuurlijk op veel grotere schaal gaan gebeuren.”

Het delen van onderwijsinnovatie is belangrijk, vertelt Wagner. “Neem Werken en Leren met Energie. Daarvan dachten we: dit is een supermooi en vooral succesvol zij-instroomprogramma. Een programma voor mensen die vastgelopen zijn, die een mbo-opleiding hebben gehad, of met hun hbo-opleiding tijdens de vorige crisis niet aan de slag konden; dus die geen werk en geen perspectief hebben. Die leid je naar de energiesector waar veel vraag is.”

Meer over de energietransitie

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp