civic entrepreneurs; RES, Regionale Energie Strategie; cablepooling, Schone Lucht Akkoord

Provincie Gelderland en drie regionale gemeenten ondertekenen Schone Lucht Akkoord

De provincie Gelderland is een  van de ondertekenaars van het Schone Lucht Akkoord, net als de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Ede. Samen met 8 andere provincies, 33 gemeenten en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben ze toegezegd zich in te gaan zetten voor een betere luchtkwaliteit. Een gezondheidswinst van vijftig procent is daarbij het uiteindelijke doel.Gemiddeld leven Nederlanders door luchtverontreiniging 9 maanden korter en jaarlijks overlijden circa 11.000 mensen vroegtijdig als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging”, zo staat in het akkoord. De partijen spreken af dat ze streven naar een permanente verbetering van de luchtkwaliteit. Ze willen daarbij verder kijken dan de Europese grenswaarden en de gezondheid van Nederlanders als uitgangspunt nemen. “Partijen stellen als gezamenlijk doel om in 2030 minimaal vijftig procent gezondheidswinst uit binnenlandse bronnen te realiseren ten opzichte van 2016.”

Namens de provincie staat de handtekening van gedeputeerde Jan van der Meer onder het document. Tegen Omroep Gelderland zegt hij: “Schone lucht is van levensbelang. Te veel mensen overlijden nog jaarlijks aan de gevolgen van ongezonde lucht. We werken hier al jaren aan, met succes. We moeten nu versnellen en onze krachten nog meer bundelen.”

Gemiddeld leven Nederlanders door luchtverontreiniging 9 maanden korter en jaarlijks overlijden circa 11.000 mensen vroegtijdig als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging

Lokaal, regionaal en landelijk

In het rapport staan veel voorgestelde maatregelen, die zijn verdeeld in de categorieën mobiliteit, mobiele werktuigen, industrie, houtstook, binnenvaart en havens, landbouw, internationaal luchtbeleid en participatie. Sommige maatregelen gelden alleen voor de Rijksoverheid, zoals een nieuwe roetfiltertest voor dieselauto’s of het beschikbaar stellen van voorlichtingsmateriaal over de gezondheidseffecten van houtstook.

Voor andere maatregelen moeten ook de regionale en lokale overheden aan de slag. Zo wordt er gesproken over een ‘pilot landbouw emissiereductie’ die als doel heeft om de uitstoot van fijnstof en ammoniak terug te dringen. Ook moeten deelnemers inwoners en bedrijven actief informeren over luchtkwaliteit en zich bovendien samen inzetten voor een landelijke jongerentop. Deelnemende partijen hebben bovendien afgesproken gezondheidsdoelen voor schonere lucht op te nemen in relevante verkeers- en vervoersplannen. De ondertekenaars van het akkoord moeten jaarlijks de voortgang laten zien.

Meer over de provincie Gelderland

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp