Sustainable Healthcare Challenge, samenwerking ziekenhuizen, health, grootschalig onderzoek naar de ziekte van parkinson, MKB Innovatie top 100

Ziekenhuizen werken steeds meer samen over regiogrenzen heen

Ziekenhuizen in onze regio, zoals het Nijmeegse Radboudumc en het Arnhemse Rijnstate werken steeds vaker samen met ziekenhuizen en bedrijven in andere regio’s. Hier zijn verschillende voordelen aan verbonden. Kennis delen is een belangrijke. Voor hun onderwijs beschikken de ziekenhuizen hiermee over een gezamenlijk aanbod van leerstoelen, opleidingen en stages. En last but not least: de patiëntenzorg is er ook mee gebaat.

Samenwerking ziekenhuizen in Academische Alliantie

Een mooi voorbeeld is de Academische Alliantie tussen het Radboudumc en het Maastricht UMC+. De twee ziekenhuizen werken aan een uitgebreidere samenwerking op verschillende gebieden. Van apotheek tot patiëntenzorg, infrastructuur, preventie, onderzoek, onderwijs en opleiding.

Leon van Halder, bestuursvoorzitter van het Radboudumc en lid van The Economic Board, legt het uit op de website van het Radboudumc:“Onze overeenkomsten versterken elkaar, met onze verschillen vullen wij elkaar aan. Daarom geloven we in de kracht van de Academische Alliantie. Door nauwe samenwerking ook met bestaande ketens en netwerken kunnen we goede zorg blijven bieden aan onze patiënten in Zuid-Oost Nederland en daarbuiten. Alleen zo kunnen we een belangrijke rol blijven spelen in de vernieuwing en de ontwikkeling in de gezondheidszorg.”

Door deze samenwerking kunnen ze patiënten in de eigen regio helpen met hoog-specialistische zorg. En complexe en zeldzame aandoeningen behandelen met een gezamenlijke inspanning. Infrastructuur en apparatuur zijn voordeliger in te zetten omdat er meer mensen mee geholpen worden. En ook kan een kortere wachttijd het resultaat zijn.

Field Lab Advancing Nuclear Medicine

Een ander interessant voorbeeld is de samenwerking tussen het Radboudumc, een aantal andere ziekenhuizen, de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor, NucMed en het Nijmeegse bedrijf FutureChemistry. Bij NRG in Petten werken zij samen in een testlab waar ze onderzoek doen naar nucleaire geneeskunde bij kanker.

Specialisten uit verschillende ziekenhuizen in Nederland kunnen hier nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen. Zo worden bijvoorbeeld de nucleaire stoffen gebruikt om een hoge dosis radioactiviteit gericht naar een tumor te brengen. Daarmee ruim je de kankercellen en spaar je normaal weefsel.

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen

Ziekenhuis Rijnstate, in Arnhem en omgeving, werkt samen met zesentwintig opleidende ziekenhuizen in Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Onderzoek, onderwijs en zorg worden in samenwerking ontwikkeld. Zo richten zij bijvoorbeeld het topklinisch zorgregister in. Hierin kan iedereen opzoeken waar een bepaalde complexe aandoening op topklinisch niveau wordt behandeld.

mProve

Daarnaast deelt Rijnstate kennis en ervaring op het gebied van dagelijkse zorg voor patiënten met vijf topklinische ziekenhuizen in mProve.
De vijf delen best practices en vergelijken resultaten met elkaar. Ook biedt het de kans om te werken aan projecten die elk ziekenhuis afzonderlijk niet kan realiseren. Een mooi voorbeeld is de voorlichting aan laaggeletterden die Rijnstate ontwikkelde.

Ook interessant

Innovatievraagstukken in de zorg gezocht!

Byondis test nieuw precisiemedicijn tegen gevorderde kanker

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp