Patiëntenkamer van de toekomst; r4heal; Briskr:Validate!

Radboudumc zoekt samenwerking met ondernemers op Health Valley Event

Op 14 maart 2019 komen zorgprofessionals uit heel Nederland en Europa naar Nijmegen, om tijdens het Health Valley Event innovaties en ontwikkelingen in de gezondheidszorg met elkaar te delen. Het Radboudumc en The Economic Board slaan opnieuw de handen ineen en laten zien hoe samenwerking tussen het academische ziekenhuis en regionale ondernemers vormgegeven wordt.

Wij roepen ondernemers van buiten de regio op om met hun creatieve invloed naar de regio te komen en mee te werken aan innovaties binnen de zorg

Het Radboudumc werkt nauw samen met regionale bedrijven en organisaties. Deze samenwerkingsverbanden zijn belangrijk voor het economische ecosysteem, maar ook voor de ondernemers, patiënten en het ziekenhuis zelf. Het Radboudumc grijpt samen met The Economic Board de kans aan om nieuwe samenwerkingspartners te zoeken voor onderzoek en innovatie.

Van idee tot marktintroductie

Met het Briskr:Validate! Accelerator Netwerk worden er betere connecties gelegd tussen innovaties die hard nodig zijn binnen het ziekenhuis en (regionale) bedrijven die in staat zijn om deze innovaties te ontwikkelen. Het project helpt bij het matchen van projecten en technologie. Partners van Briskr:Validate! zijn onder andere het Radboudumc, Rijnstate, The Economic Board, Health Valley en Oost NL.

Martijn Kriens van het Radboudumc, projectleider van Briskr:Validate! Accelerator Netwerk, ziet dat er binnen de zorg prioriteiten moeten worden gesteld. Men moet kijken naar hoe de benodigde zorg haalbaar is. Door deze vraag te stellen zien we dat innovaties en technologie uit het bedrijfsleven belangrijk zijn om ideeën ook daadwerkelijk uit te voeren”.

“De zorg is op dit moment complex en heeft daarom hulp van regionale ondernemers, maar ook daarbuiten, nodig om van concept tot implementatie te komen. Gemiddeld doet een idee in de zorg er meer dan zeven jaar over om tot marktintroductie te komen.” Een voorbeeld van zo’n idee is Susan, aangedragen door Barend Heeren (manager Hereismydata™ bij het Radboud REshape & Innovation Center). Susan is een virtuele coach die, gepersonaliseerd, 24/7 helpt om gezonder te leven en zo mensen met een leefstijl-gerelateerde aandoening de regie op hun eigen gezondheid leert nemen. Ze biedt hiermee efficiëntie voor en betere dienstverlening door de huisarts. “Wij helpen dit soort validaties uitbreiden, sterk gericht op de prioriteiten zoals die aanwezig zijn binnen de zorginstellingen. We zijn gestart met de eerste samenwerking, met behulp van OostNL. De komende jaren gaan we de validaties uitbreiden, sterk gericht op prioriteiten zoals die aanwezig zijn in de zorginstellingen. Daarbij ligt de focus eerst op het Radboudumc en Rijnstate. De komende jaren zullen daar meer zorginstellingen bij komen.” Aldus Kriens.

Behoefte aan samenwerking

Lucy Overbeek kan meepraten over de behoefte aan de ondersteuning van regionale ondernemers binnen (zorg)onderzoek. Overbeek is projectmanager van de Healthy Brain Study, een project van de Radboud Universiteit, het Radboudumc en het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek voor het opzetten van breinonderzoek. “Dit onderzoek is voor en door Nijmegenaren, waarbij we in drie jaar tijd duizend Nijmegenaren een jaar lang willen gaan volgen en testen om beter te begrijpen hoe ons brein werkt en hoe het ons dagelijks leven beïnvloedt. We willen met deze studie een bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen.”

Met het onderzoek wil de Healthy Brain Studie in de toekomst zorgen voor efficiëntere en gelukkigere mensen. Overbeek is enthousiast over samenwerkingen met regionale ondernemers: “Ook wij hebben binnen Healthy Brain behoefte aan samenwerking met regionale ondernemers die ons kunnen helpen binnen de studie. Daarnaast hebben wij hen ook iets te bieden: het beantwoorden van (maatschappelijke) vragen met onze data. Wij zitten nog in de ontwikkelingsfase maar zien nu al een toekomst voor ons met bedrijven uit de regio. Zowel tijdens de studie als daarna.”

Volgens Kriens is alle hulp welkom om tot betere doorstroming van innovaties te komen. Briskr:Validate! vormt hierbij de bemiddelaar tussen zorginstellingen en het bedrijfsleven en gaat hiermee de komende jaren de uitdaging binnen de zorg aan: “Daarom roepen wij ook ondernemers van buiten de regio op om met hun creatieve invloed naar de regio te komen en mee te werken aan innovaties binnen de zorg.”

Meer over het Health Valley Event