Nederland Slim Benutten; coronacrisis Arnhem Nijmegen; RvN@Lab; triple helix; Antoine Driessen

RvN@ richt zich nu vooral op de community

RvN@ maakte zich het afgelopen jaar met name sterk voor het koppelen van ondernemers en studenten. Alles met het doel om jong talent voor de regio te behouden.

RvN@ zet zich in om ondernemers, organisaties, investeerders, kennisinstellingen en studenten in het Rijk van Nijmegen aan elkaar te koppelen en zo samen voor innovatie te zorgen. Vooral de wisselwerking tussen studenten en ondernemers krijgt nu, onder de noemer RvN@LAB, veel aandacht.

We willen dat studenten in deze regio blijven en dat zij zich hier kunnen ontwikkelen”, zegt Tijke Eijkemans, programmamanager van RvN@LAB. “We proberen ze vroeg in contact te brengen met ondernemers en ondernemersvraagstukken. Ook bieden we trainingen en workshops aan zodat ze aan specifieke vaardigheden te kunnen werken. Die gaan bijvoorbeeld over onderwerpen als Design Thinking.”

Kennis in de praktijk brengen met RvN@LAB

Daarvoor organiseert RVN@ speciale bijeenkomsten waar ondernemers en studenten elkaar kunnen ontmoeten. De stap daarna is dat studenten bij bedrijven ervaring op kunnen doen. Dat blijkt goed aan te slaan. “Veel ambitieuze studenten melden zich aan en zijn erg enthousiast. Ze kunnen de kennis die ze in de collegebanken opdoen hierdoor al snel in de praktijk brengen en niet pas nadat ze afgestudeerd zijn. Een ander voordeel is dat ze de regio leren kennen. Ze komen in contact met de mooie bedrijven die we hier hebben. Want als die onbekend blijven, stappen ze na hun afstuderen vaak op de eerste trein richting de Randstad, zo leert de ervaring.”

De onderwijsinstellingen zien de waarde van dit soort activiteiten steeds meer in, legt Eijkemans uit. “De HAN wil het op gaan nemen in het curriculum, zodat studenten er ook studiepunten voor krijgen.”

Nieuwe inzichten

RvN@ vindt vooral ook de wisselwerking tussen verschillende type studenten erg belangrijk. “Wij werken samen met de Radboud Universiteit, de HAN en het ROC. Door verschillende studenten in teams samen te brengen krijg je nieuwe inzichten. Wetenschappelijke en praktisch geschoolde studenten samen, of bijvoorbeeld een student Filosofie met iemand die Artificial Intelligence studeert. Dat werkt heel goed.”

RvN@HUB

Het samenbrengen van kennis in een fysiek gebouw is iets dat we graag ooit weer willen doen, maar nu ligt de focus op het verder ontwikkelen van de community”, zegt Eijkemans over de RvN@HUBs, waarvan vorig jaar de eerste werd geopend in Beuningen. De hubs moesten een fysieke plek worden voor ondernemers, studenten, overheden en burgers om samen te kunnen werken. Door beslissingen waar RvN@ geen invloed op had, bestaat die plek inmiddels niet meer. Dat wil niet zeggen dat het idee van werken met HUBs in de prullenbak is gegooid.

Meer over RvN@

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp