Jan van Iersel; duurzame voedselproductie; duurzame innovatie; Peter van Dongen

Rik Eweg: 'Voorop lopen bij innovaties voor een duurzame groene sector'

Begin 2019 keken we met lector Rik Eweg van hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) terug op 2018. Een jaar verder zijn we benieuwd waar de hogeschool nu staat. En welke kant hij het op ziet gaan in de regio en met The Economic Board.

Rik Eweg van Van Hall Larenstein

Lector Rik Eweg van Van Hall Larenstein blikt met The Economic Board terug en vooruit

“Met de benoeming van Jan van Iersel en Kitty Kwakman als nieuw College van Bestuur hebben circulaire landbouw en de duurzame ontwikkelingsdoelen een centrale plek gekregen binnen de hogeschool.

Dat laten we zien door voorop te lopen bij innovaties voor een duurzame groene sector, bij zowel onze onderzoeken als het onderwijs. Beide verweven we steeds nauwer met elkaar door studenten en docenten te betrekken bij diverse onderzoeksprojecten. Duurzaamheidsaspecten zijn daarbij leidend. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een Life Cycle Analysis van producten en ketens. Dit alles heeft zijn vruchten afgeworpen. VHL is in 2019 wederom gekozen tot meest duurzame Hogeschool van Nederland.

VHL is in 2019 wederom gekozen tot meest duurzame Hogeschool van Nederland

Het Nieuwe Telen

Een belangrijk project in de regio waar we aan deelnemen om de agrarische sector te verduurzamen is het verder brengen van Het Nieuwe Telen (HNT). HNT zorgt voor een optimale plantbalans en maakt gebruik van de nieuwste inzichten op het gebied van kasklimaat en plantfysiologie. Dit vraagt ander gedrag van de teler. Samen leidt dit tot een optimaal teeltresultaat met van nature sterke en weerbare planten en energiebesparing.

Om dit te versnellen doen studenten van hbo en mbo praktijkgericht onderzoek in de glastuinbouw. Daarmee brengen zij hun kennis over op de telers. Zo wordt ook nieuw onderwijsmateriaal ontwikkeld. Binnen het project is de gehele kennisketen aangesloten, zoals brancheorganisaties, toeleveranciers en diverse glastuinbouwbedrijven. Ook telers uit NEXTgarden en de projectorganisatie zijn betrokken.

Waterlinzen

Binnen het onderzoek Waterlinzen: de duurzame eiwitbron van de toekomst! werken we ook samen met NEXTgarden. VHL heeft daarbij het businessmodel en de kostenbatenanalyse onderzocht. Door de vele eiwitten die waterlinzen bevatten bieden deze planten in de toekomst mogelijkheden als vleesvervanger.

De belangrijkste uitdaging is om van NEXTgarden samen met ondernemers en de gemeente Lingewaard een leeromgeving te maken. Daarin leren ambtenaren, ondernemers, studenten en onderzoekers samen en ontwikkelen zij nieuwe kennis over duurzame innovaties om toe te werken naar een circulaire economie. Door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst en actief deel te nemen aan het Food Valley Circulair Living Lab geven wij daar actief vorm aan. Dat willen we ook in de regio Arnhem-Nijmegen verder realiseren. Daarbij is The Economic Board een belangrijke katalysator voor de samenwerking tussen VHL, de ondernemers en gemeenten in de regio.”

Lees hier meer over de resultaten van het waterlinzen-onderzoek die afgelopen maand na de eerste onderzoeksfase bekend werden gemaakt

Een nieuw decennium

In 2017 en 2018 blikten we met leden van de triple helix uit de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen terug en vooruit. Zo gingen we ook in gesprek met Rik Eweg, lector Van Hall Larenstein. “Voor onze school is het de bekroning van een ontwikkeling die lang geleden is ingezet. We leiden studenten op voor een duurzame toekomst. In 2019 starten we zelfs een opleiding gericht op de circulaire economie. We hebben ook afgesproken dat onze onderzoeken moeten bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Zo werken studenten heel concreet mee aan een betere wereld.”

Lees hier het hele artikel

Meer terug- en vooruitblikken

Meer over Van Hall Larenstein

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp