Rijn Platteel, Nieuwe algemeen directeur a.i. The Economic Board

Rijn Platteel, Nieuwe algemeen directeur a.i. The Economic Board

Per 1 april 2022 start Rijn Platteel als algemeen directeur a.i. The Economic Board. Hij volgt hiermee tijdelijk Sigrid Helbig op die onlangs The Economic Board verruilde voor een nieuwe functie Brightlands Campus en Campus Vastgoed Venlo. Rijn Platteel is directeur-eigenaar van Forbium en onder meer voorzitter VNO-NCW Stedendriehoek.

 

Het belang van The Economic Board wordt in deze tijd telkens opnieuw aangetoond. Voorzitter Ahmed Marcouch; ”In deze tijd van crises, naast corona ook de wooncrisis en de crisis op de arbeidsmarkt, blijkt hoe hard onderwijsinstellingen, bedrijven en regiogemeenten elkaar nodig hebben. In de triple helix vind je de kracht van het bondgenootschap. Die samenwerking is de kracht van The Economic Board. Met het aantrekken van Rijn Platteel als interim-directeur, een snelle geest met ervaring die past binnen The Economic Board, kan de Board een nieuwe fase in. Ik vertrouw hem de opdracht voor een nieuwe fase voor The Economic Board en de zoektocht naar een stevige en duurzame opvolger van harte toe.”

Lifeport: samen bereiken we meer

Rijn Platteel algemeen directeur a.i. The Economic Board

Rijn Platteel – Algemeen directeur a.i. The Economic Board

Rijn Platteel heeft veel zin in zijn nieuwe functie: “The Economic Board heeft de afgelopen jaren veel innovaties onder de aandacht gebracht. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden weten elkaar steeds makkelijker te vinden en er vindt op grote schaal samenwerking binnen de regio plaats. Lifeport is het merk dat we in het leven hebben geroepen om alle innovaties op gebied van Health & Hightech met cross-over Food en Energy die in de regio Arnhem – Nijmegen tot stand komen, naar buiten toe een herkenbaar gezicht te geven. Dat lukt al, maar kan nog beter. Willen we écht een aantrekkelijke partner zijn voor investeerders, bedrijven en instellingen, in de regio zelf, voor Den Haag, Brussel en breed internationaal, dan moeten we nu doorpakken en met z’n allen het economisch profiel van de regio één gezicht geven. We hebben daar al onze partners bij nodig. Alleen samen bereiken we meer.

Over The Economic Board

The Economic Board is een triple helix-samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven in de regio Arnhem-Nijmegen met Wageningen. Als innovatiemotor stimuleren en verbinden zij bedrijvigheid en innovaties in de topsectoren Food, Health & Hightech en Energy en de cross-overs daartussen. Hier liggen de beste kansen voor innovatie, meer business en meer werkgelegenheid. The Economic Board communiceert over het bijzondere potentieel van de regio en bundelt deze verhalen onder de noemer van Lifeport.