regiogemeenten corona

Informatie regiogemeenten corona

Verrassend is het niet: op de homepages van alle gemeenten in onze regio wordt veel aandacht besteed aan het coronavirus. Soms gaat het om een bundeling van relevante algemene informatie, soms ook om specifieke lokale maatregelen voor ondernemers en andere inwoners. We zetten de twintig gemeenten uit de regio Arnhem – Nijmegen – Ede/Wageningen op een rijtje en kijken welke informatie ze online delen. De informatie over het aanvragen van Tozo staat onderaan deze pagina.

Lees hier meer over alle coronamaatregelen voor ondernemers

Arnhem

De gemeente Arnhem geeft, in samenwerking met de gemeenten Renkum en Rheden, ondernemers uitstel van de betaling van de gemeentelijke belastingen. Dat geldt tot en met juli 2020 voor alle bij de KvK ingeschreven ondernemers. De gemeenten willen ondernemers daarmee financiële verlichting bieden. Bovendien heeft Arnhem op deze pagina alle informatie over corona gebundeld. Verder is er een speciaal mailadres voor ondernemers in het leven geroepen (). Burgemeester Ahmed Marcouch deelt op Twitter, LinkedIn en Facebook veelvuldig (persoonlijke) verhalen over de coronacrisis.

De Stichting Ondernemersfonds Arnhem (SOFA) heeft in goed overleg met de gemeente Arnhem besloten tot de oprichting van een tijdelijk Noodfonds. Het Ondernemersfonds stelt in eerste instantie een bedrag van € 300.000,- beschikbaar voor de komende periode tot 1 juli 2020. Er is een spoedprocedure ingericht met aangepaste voorwaarden en verplichtingen. Lees hier meer

Berg en Dal

De gemeente Berg en Dal versoepelt de betalingsregelingen voor de gemeentelijke belastingen voor inwoners, verenigingen en ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen komen. Ook schort zij de invordering van gemeentelijke belastingen op tot 1 juni. Leges voor vergunningen van evenementen die niet doorgaan of al afgelast zijn vanwege de corona-crisis laat de gemeente vervallen. Reeds betaalde leges worden terugbetaald.

De gemeente Berg en Dal staat afhaal en catering voor bestaande horecagelegenheden toe. Burgemeester Slinkman maakte dat op 17 maart bekend. Het is bedoeld als steun in de rug voor de horecabedrijven, maar ook als een middel om het voor inwoners makkelijker te maken om thuis te blijven. Alle corona-informatie uit Berg en Dal wordt op deze pagina bekendgemaakt.

Berg en Dal heeft een hulplijn in het leven geroepen voor iedereen die in de problemen raakt door de crisis of die zijn of haar verhaal kwijt wil: 024-2049699.

Beuningen

De gemeente Beuningen geeft ondernemers die in aanmerking komen uitstel van het betalen van lokale belastingen, zoals OZB, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting en precariobelasting. Ook kunnen zij een betalingsregeling treffen. Leges voor evenementen die niet doorgaan worden teruggestort. Daarnaast handelt de gemeente zo snel mogelijk inkomende facturen af en verruimt ze de betaaltermijn voor rekeningen gestuurd door de gemeente.

De gemeente Beuningen bundelt alle informatie online. In een vlog steekt burgemeester Daphne Bergman de inwoners een hart onder de riem. Ook deelt de gemeente op haar website tips en biedt ze hulp voor iedereen die tijdens deze crisis burenoverlast of spanningen in huis ervaart.

Doesburg

De gemeente Doesburg stelt de betaling van de zakelijke, gemeentelijke belastingen uit tot 1 september 2020. Dit uitstel geldt voor ondernemers, verenigingen, stichtingen en culturele instellingen. Het gaat hierbij alleen om de volgende zakelijke gemeentelijke belastingen: OZB niet-woningen en reclame-belasting. Vooruitbetaalde gemeentelijke belasting van 2020 kan teruggevraagd worden. Ook legt de gemeente geen voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020 op. Ondernemers ontvangen in 2021 meteen een definitieve aanslag, waardoor ze niets hoeven voor te schieten.

De gemeente Doesburg heeft een speciaal noodnummer in het leven geroepen voor ondernemers die vragen hebben. Zij kunnen bellen met 0313-481 313. Hier staat meer informatie daarover en de maatregelen uit Doesburg.

Druten

De gemeente Druten verplaatst de deadline voor het betalen van gemeentelijke belasting op aanvraag naar 1 september 2020.

Ook de burgemeester van Druten, Corry van Rhee-Oud Ammerveld, spreekt haar inwoners toe. Er is bovendien een speciaal gemeentelijk actieteam opgezet voor de noodopvang van kinderen met ouders in vitale beroepen. Alle overige informatie uit Druten vindt u hier.

Duiven

Noodlijdende bedrijven die kunnen uitleggen dat zij door de uitbraak van Corona  in betalingsproblemen zijn gekomen, kunnen bij de gemeente Duiven via belastingen@1stroom.nl  betaaltermijn(en) aanvragen.

De gemeente Duiven houdt via deze pagina bij wat er in de gemeente niet of juist nog wel doorgaat en welke aanvullende maatregelen door de gemeente genomen worden.

Ede

Op deze pagina heeft Ede staan welke (landelijke) maatregelen er voor corona gelden. Burgemeester René Verhulst deelt op de Facebookpagina van de gemeente met regelmaat persoonlijke boodschappen. Ede verwijst op zijn site naar Malkander en naar Sociale Hulp Ede als het gaat om speciale hulpinitiatieven rondom corona.

In aanvulling op het rijk, de provincie en de banken heeft Ede een eigen maatregelenpakket voor ondernemers opgesteld. Het gaat onder andere om uitstel van belastingen en huurbetaling en het niet terugvorderen van de subsidies voor afgelaste evenementen. Lees hier meer.

Heumen

De pagina van de gemeente Heumen over corona is uitgebreid, met onder andere een geschreven bericht van burgemeester Marriët Mittendorff, een pagina met voorzorgsmaatregelen die mensen zelf kunnen nemen en een verwijzing naar bestaande landelijke initiatieven om elkaar te helpen.

Heumen kondigt ook aanvullende maatregelen aan om ondernemers te steunen. Veel regels worden verruimd en de deadline voor het betalen van belasting wordt soepeler. Ook maakt de gemeente bekend hoe ondernemers in aanmerking kunnen komen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Hier staat meer informatie over alle relevante onderwerpen voor ondernemers.

Lingewaard

Corona steunmaatregelen Lingewaard regiogemeenten coroona

Infographic van de gemeente Lingewaard. Klik om te vergroten.

Via het telefoonnummer 026 32 60 117 kunnen ondernemers uit de gemeente Lingewaard vragen stellen over alle maatregelen die de overheid neemt om ondernemers te helpen. Een poule van deskundigen, zoals financieel adviseurs, helpt collega-ondernemers op deze manier verder. Het telefoonnummer is van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur. Ondernemers uit Lingewaard die ook hun expertise willen inzetten voor collega-ondernemers kunnen zich melden via ondernemersloket@lingewaard.nl. Meer informatie vindt u hier.

De gemeente heeft daarnaast alle genomen maatregelen verzameld in de infographic hiernaast. Via deze pagina kunnen ondernemers, maar ook andere inwoners, algemene informatie vinden.

Montferland

Ook Montferland heeft een uitgebreide informatiepagina. Burgemeester Peter de Baat deelt een videoboodschap. Er is een apart artikel met veelgestelde vragen voor ondernemers. Ook heeft Monterland besloten dat winkels op zondagen al vanaf 8.00 uur open mogen. Meer informatie over die laatste maatregel staat hier.

Mook en Middelaar

De gemeente Mook en Middelaar ondersteunt ondernemers door zo snel mogelijk facturen te betalen, ruimhartig te zijn met betalingsregelingen, niet actief te invorderen en geen invorderingskosten en -rente in rekening te brengen vanaf maart t/m mei 2020, het uitstellen en stopzetten van het opleggen van aanslagen voor ondernemers tot 1 juni 2020.

Hier bundelt Mook en Middelaar alles. Ook burgemeester Willem Gradisen spreekt zijn inwoners toe. Hij verwijst naar MaasBuren.nl, het digitale buurtplatform van Mook en Middelaar waar inwoners elkaar helpen, onder meer met de boodschappen. De burgemeester heeft ook een aparte open brief voor kinderen geschreven.

Mook en Middelaar heeft nu ook een speciale corona-nieuwsbrief voor ondernemers. Hier kunnen mensen zich aanmelden.

Nijmegen

regiogemeenten Corona Nijmegen

Infographic met maatregelen genomen door de gemeente Nijmegen

De gemeente Nijmegen investeert 300.000 euro uit het budget van de Economische Visie. Het geld is bedoeld voor activiteiten die gericht zijn op snel herstel van de economie. Daarnaast kondigde de gemeente op 24 maart een aanvullend pakket met elf tijdelijke maatregelen aan. Het gaat om het verruimen van de regels, versnellen van betalingen, uitstel verlenen van betalingen, ruimhartige inzet van bestaande regelingen participatiewet, uitstellen van opleggen van aanslagen voor ondernemers, verruiming van de woonkostentoeslag, tijdelijk stopzetten zoektijd jongeren bij aanvraag PW-uitkering, geen leges/huur voor activiteiten die niet of beperkt doorgaan, soepel bij het niet leveren van afgesproken prestatie bij subsidie ontvangers, doorbetalen van zorgaanbieders en het soepel inzetten van specifieke rijksmiddelen. Lees hier wat alle maatregelen inhoudenOp deze pagina wordt alle informatie van de gemeente Nijmegen gebundeld.

Via Ondernemerspunt kunnen ondernemers vragen stellen.

Overbetuwe

De gemeente Overbetuwe kondigt op 7 april aanvullende maatregelen aan voor ondernemers die te maken hebben met de gevolgen van de coronacrisis. Het gaat om het verlengen van de betalingstermijn voor betalingen aan de gemeente Overbetuwe tot en met 31 juli 2020 (bijvoorbeeld leges, marktgelden, precariobelasting voor terrassen en standplaatsen); alle contracten, subsidies en beheervergoedingen aan sociale, maatschappelijke en culturele organisaties worden doorbetaald; rekeningen voor huur/pacht/retributie/canon van gemeentelijk vastgoed/grond aan inwoners, ondernemers en gemeentelijke, maatschappelijke, culturele, sociale en sportorganisaties worden voorlopig niet verstuurd.

Overbetuwe bundelt al het nieuws op deze pagina. Daarop worden ondernemers uit de regio apart toegesproken en wordt hen sterkte gewenst. Er is voor hen ook een informatienummer (0481-362221) en e-mailadres (bedrijvenloket@overbetuwe.nl). Overbetuwe heeft ook een aanvullende nieuwsbrief voor ondernemers.

In de meest recente nieuwsbrief van Overbetuwe voor ondernemers worden veel regelingen genoemd. Ondernemers krijgen onder andere meer tijd om te betalen, terwijl de gemeente belooft zich in te zetten om zelf snel aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Renkum

De gemeente Renkum geeft ondernemers uitstel van de betaling van de gemeentelijke belastingen. Dat doet het in samenwerking met Arnhem en Rheden. Het uitstel geldt tot en met juli voor alle bij de KvK ingeschreven ondernemers. Renkum heeft alle informatie over corona hier bij elkaar gezet. Ook Renkum heeft een nieuwsbrief voor ondernemers.

Rheden

Zoals gezegd, de gemeenten Rheden, Renkum en Arnhem werken samen met een regel voor het uitstel van de betaling van de gemeentelijke belastingen voor ondernemers. Ook Rheden heeft een apart deel van de website ingeruimd voor alles wat met corona te maken heeft. Rheden zet op zijn site de belangrijkste lokale steunhulpinitiatieven op een rij. En dat zijn er heel wat.

Rozendaal

Ook de burgemeester van Rozendaal, Ester Weststeijn, deelt bemoedigende woorden met de inwoners van de kleine gemeente. Meer informatie staat op de homepage van de website van de gemeente. Rozendaal zamelt samen met de gemeente Rheden beschermende middelen in.

Wageningen

De gemeente Wageningen geeft ondernemers die zijn ingeschreven bij de KvK uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen. Wageningen zet alle corona-informatie op deze pagina. Via 0317-410160 en startpunt@wageningen.nl kan iedereen vragen stellen. Ook verwijst de gemeente op zijn homepage prominent naar het samenwerkingsinitiatief welsaam.nl, bedoeld voor Wageningers die hulp nodig hebben of dat juist aan willen bieden. Daarnaast heeft Wageningen besloten dat parkeren tot en met 1 juni in de hele gemeente gratis is.

Westervoort

Noodlijdende bedrijven die kunnen uitleggen dat zij door de uitbraak van Corona in betalingsproblemen zijn gekomen, kunnen via belastingen@1stroom.nl betaaltermijn(en) aanvragen.

Dit is de verdere informatiepagina van de gemeente Westervoort. Burgemeester Arend van Hout spreekt op de website de inwoners toe.

Wijchen

De gemeente Wijchen verleent ondernemers (op verzoek) uitstel van betaling te verlenen tot 1 september 2020. De lokale maar ook de landelijke regelingen staan samen op deze pagina.

Op de speciale corona-pagina van de gemeente Wijchen spreekt locoburgemeester Paul Loermans de inwoners toe. Met vragen over corona kunt u niet alleen bellen (088-4327000) of mailen (gemeente@wijchen.nl) met de gemeente, maar ook kunt u WhatsAppen (06-25689928).

Zevenaar

Ondernemers uit de gemeente Zevenaar kunnen digitaal uitstel van betaling van de gemeentebelasting aanvragen via gemeente@zevenaar.nl. Er zullen betaaltermijnen worden vastgesteld. Ook legt de gemeente geen voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020 op. Ondernemers ontvangen in 2021 meteen een definitieve aanslag, waardoor ze niets hoeven voor te schieten.

De gemeente Zevenaar zet hier al het relevante coronanieuws neer, waaronder een pagina met veelgestelde vragen. Ook de gemeente Zevenaar komt met een speciale nieuwsbrief voor ondernemers. Daarin staan alle regels op een rijtje, net als de websites waarop meer informatie staat.

Uitvoering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

De Rijksoverheid heeft door de coronacrisis een nieuwe maatregel voor zelfstandigen in het leven geroepen die wordt uitgevoerd door de gemeenten: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Het grootste verschil met de Bbz zijn soepelere voorwaarden en een snellere afhandeling (binnen vier weken). De regeling is in de week van 30 maart opengesteld.

Met Tozo kunt u maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum ontvangen. Van de Rijksoverheid: ‘Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.’ Lees hier meer over de inkomensondersteuning.

Klik op uw gemeente voor meer informatie over de aanvraag van Tozo:

Meer over corona

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp