Regiodeal Foodvalley, Go! Gezond Onderweg; voeding, verspilling, Food & Businesspark

Regio Deal Foodvalley: 70 miljoen euro van Rijk en regiopartners

Deze week werd bekend dat het Rijk in de Regio Deal Foodvalley 20 miljoen euro toekent aan Regio Foodvalley voor de ontwikkeling tot hotspot voor voedselinnovatie. Samen met de inbreng vanuit zeven regionale partners kan de regio nu met 70 miljoen inzetten op een uniek ecosysteem voor gezond en duurzaam voedsel.

René Verhulst is burgemeester van Ede, voorzitter van Regio Foodvalley én lid van The Economic Board. Hij vertelt op de website van Regio Foodvalley hoe belangrijk het is om keihard te werken aan de voedseltransitie. “In 2050 wonen er ruim negen miljard mensen op de aarde. Het is een enorme uitdaging om al deze monden te voeden in het perspectief van klimaatverandering en het verdwijnen van landbouwgronden. Met deze deal kunnen we onze krachten bundelen en een cruciale bijdrage leveren aan gezond en duurzaam voedsel voor iedereen”.

Lees hoe René Verhulst aankijkt tegen de totstandkoming en het resultaat van de Regio Deal Foodvalley

Snel resultaat

De projecten van de Regio Deal moeten binnen drie jaar tot concrete resultaten leiden. Dit geldt voor verschillende niveau’s: voor de voedselvoorziening in het algemeen, zowel in Nederland als in andere landen. Verder profiteert de regio als geheel, evenals de deelnemende gemeenten en de individuele bewoners in de regio. Daarbij valt te denken aan gezondheid, werkgelegenheid, een betere leefomgeving en brede welvaart.

De Regio Deal is georganiseerd rondom drie pijlers:

Toekomstbestendige landbouw

In de toekomst is duurzame, circulaire landbouw van levensbelang. Daarvoor ontwikkelt Foodvalley bijvoorbeeld maatregelen voor emissiereductie, methoden voor het sluiten van kringlopen en nieuwe verdienmodellen voor voedselproducenten.

Gezond eten

Hoe kun je mensen verleiden tot het consumeren van gezonder en duurzamer voedsel? Een gezonde voedselomgeving kan bijvoorbeeld helpen om makkelijker te kiezen voor gezonde producten. Ook krijgt goede voeding een belangrijke plek in curatieve en preventieve gezondheidszorg.

Kennis- en innovatiesysteem

In de Foodvalley gaat het ook om het bij elkaar brengen van wetenschap, praktijkonderwijs, starters en bestaande bedrijven. Zo ontstaat er een sterker ecosysteem voor het toepassen van innovaties.

Ook interessant

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp