Radiologie van de toekomst; experiment zinvolle registratie; zijinstromers zorg; Leon van Halder; Radboudumc CWZ Gelderse ontwikkelprogramma's; zorg Parkinson Green Deal Zorg 2.0; Green Deal Duurzame Zorg, chronische pijn, eHealthweek, health innovatie; zijinstromers zorg

Radiologie van de Toekomst: regionale instellingen bundelen hun krachten

Er gebeurt veel in de wereld van de gezondheidszorg. Door nieuwe technologieën en innovaties zijn we steeds beter in staat de patiënten optimaal van dienst te zijn. Op dit moment bundelen Radboudumc, Thirona en Quirem Medical hun krachten om nieuwe beeldanalyses beschikbaar te maken voor long- en kankerpatiënten. Het project Radiologie van de Toekomst combineert Artificial Intelligence (AI) en precision medicine (precisiegeneeskunde), een medisch model waarbij beslissingen, behandelmethodes en werkwijzen voor iedere individuele patiënt op maat worden gemaakt.

Radiologie van de Toekomst in Radboudumc

Het doel van Radiologie van de Toekomst is om de locatie en de tumorgrootte automatisch te kunnen berekenen. Hierdoor zal er gerichter en preciezer behandeld kunnen worden. Tests voor de ontwikkeling van de technologie vinden plaats in de geavanceerde operatiekamers van Radboudumc. Het project maakt het mogelijk om de beelden van scanresultaten sneller en slimmer te verwerken. Hierdoor kunnen artsen beter beoordelen of organen gezond zijn of juist niet. Deze beeldverwerking is in het kader van precision medicine essentieel.

Nieuwe algoritmes

Binnen Radiologie van de Toekomst zal Thirona, een spin-off van Radboudumc, zich richten op de ontwikkeling van nieuwe algoritmes voor longziekten en oncologie. Die algoritmes zijn nodig voor het analyseren van de medische beelden en moeten uiteindelijk het werk van de arts uit handen nemen. Thirona ontwikkelt de algoritmes zodanig dat het systeem de beeldanalyses op den duur zelf uit kan voeren. Daarnaast maakt de techniek het mogelijk om patiënten sneller en preciezer te diagnosticeren. Deze vorm van AI kan van grote invloed zijn op de gezondheidszorg van de toekomst. Momenteel verzorgt Thirona de beeldanalyse van CT scans van de longen al voor honderden ziekenhuizen wereldwijd.

Quirem Medical, onderdeel van UMC Utrecht, ontwikkelt radioactieve bolletjes die toegepast worden bij de behandeling van leverkanker. Hierbij komt een plaatselijke straling bij die tumorcellen van binnenuit doodt. De dosis en behandeling worden gebaseerd aan de hand van de beeldvorming uit de scans. Dat deze snel en goed is, is bij dit type behandeling dan ook essentieel.

Innovatie in Gelderland

Het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO) steunt het project met een subsidie van ruim anderhalf miljoen euro. Het project draagt volgens provincie Gelderland bij aan de innovatiekracht van de regio. Ook de realisatie van het AI center, wat op dit moment in volle gang is, draagt daaraan bij. Radboudumc ziet deze projecten als basis voor goede samenwerking en behoud van kracht en kennis in eigen regio.

Meer over het Radboudumc

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp