Radboudumc Vluchtelingen Syrië

Radboudumc leidt als eerste ziekenhuis Syrische vluchtelingen op

Hoe gaan we de formatie van het operatiekamercomplex (OK) op orde brengen?, was een vraag die Barbara Betel, manager van de OK, al een tijdje bezig hield. Het Radboudumc heeft, net als andere ziekenhuizen, steeds meer moeite met het aantrekken van voldoende personeel (Bron: FD). Door een terugloop van het aantal studenten ontstaat er minder aanwas”, aldus Barbara. Syriërs starten met de opleiding tot operatieassistent om dit probleem gedeeltelijk op te lossen. Het Radboudumc is daarmee het eerste ziekenhuis in Nederland dat vluchtelingen op deze manier een kans biedt.

Onder de groep Syrische vluchtelingen zit veel potentie, maar zij krijgen nauwelijks de kans om op hun niveau een opleiding te volgen of aan het werk te gaan”, vertelt Barbara. Met het hoofd van de zorgopleidingen besloot ze de potentie te onderzoeken.  Samen met VluchtelingenWerk is een aanmeldingsformulier ontwikkeld en uitgestuurd. “We kozen ervoor dit in het Arabisch te doen, om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken.” Kandidaten uit de regio met taalniveau B2/C1, een verblijf- en werkstatus en een medische achtergrond konden een motivatie sturen in het Nederlands. “Zo konden we zien of mensen écht willen en de taal goed genoeg beheersen.”

Onder de groep Syrische vluchtelingen zit veel potentie, maar zij krijgen nauwelijks de kans om op hun niveau een opleiding te volgen of aan het werk te gaan.

27 aanmeldingen

Binnen een paar weken lagen er 27 aanmeldingen in de brievenbus van het Radboudumc.  Barbara vertelt opgetogen: “Ik was positief verrast! Niet alleen over de animo, maar ook over het niveau en de ervaring die mensen meebrengen.” Na een eerste selectie werden er negen mensen uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst en speeddate. Andere kandidaten vielen af door de opleiding die ze hadden gevolgd of omdat ze niet fulltime beschikbaar waren, wat voor het slagen van deze pilot van belang is.

Lange adem

Tijdens de speeddates viel het Barbara op hoe gemotiveerd de kandidaten zijn. “Om opnieuw drie jaar naar school te gaan moet je een lange adem hebben.” Ook werd gepolst of de kandidaten in de cultuur van het Radboudumc passen. Een punt wat met name de huidige operatieassistenten hebben aangedragen. “Het kennen van elkaars cultuur maakt de onderlinge communicatie en samenwerking straks makkelijker, omdat je elkaar beter begrijpt.” In Nederland is in principe iedereen gelijk op de OK, zowel mannen als vrouwen. Het kan zijn dat de kandidaten dat in Syrië anders ervoeren. Na de speeddates deden zes van de negen kandidaten een assessment.

Het kennen van elkaars cultuur maakt de onderlinge communicatie en samenwerking makkelijker, omdat je elkaar beter begrijpt.

Aan de start

Shaker Olfares en Ziad Ovet zijn uiteindelijk geselecteerd. Shaker is operatieassistent, verpleegkundige en apothekersassistent geweest. Ziad heeft een achtergrond als veearts en als technisch en mechanisch monteur. Deze zomer volgen zij een extra taalcursus. Zo verschijnen zij in september voldoende voorbereid aan de start van de opleiding, die door de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) wordt verzorgd. Na het afsluiten van het theoretische gedeelte van zeven maanden lopen ze korte stages bij een groot deel van de specialismen in het Radboudumc. Dan gaan zij en de rest van het personeel van de OK ook aan de slag met het cultuurprogramma. De vluchtelingen worden begeleid door een ervaren OK-medewerker die de rol van ‘buddy’ vervult.

Als het werkt kunnen we het nog voor veel meer vluchtelingen inzetten.

Optimaal proces

Er is animo bij andere organisaties om ook vluchtelingen op te leiden. “Aan hen adviseer ik hiervoor een optimaal proces in te richten. De volgende keer zou ik voor ons traject ook een langere voorbereidingstijd nemen”, zegt Barbara. Het CWZ, SMK en Pantein volgen het traject met veel interesse. Mogelijk is dit in de toekomst ook een oplossing voor het tekort aan verpleegkundigen. Eind 2018 evalueert het Radboudumc of het ziekenhuis het programma in 2019 opnieuw gaan uitvoeren. “Hr bekijkt het daarna ook ziekenhuisbreed. Als het werkt kunnen we het nog voor veel meer vluchtelingen inzetten.”

Foto: Het Radboudumc leidt als eerste ziekenhuis Syrische vluchtelingen op tot operatieassistent om het formatieprobleem gedeeltelijk op te lossen.

Wat doet een operatieassistent?

Als operatieassistent verricht je werkzaamheden binnen de operatiekamer, zoals het patiëntklaar maken van de OK. Een van de belangrijkste taken is het assisteren van de chirurg bij een operatie. Ook verleen je patiëntgerichte zorg.

Ook interessant

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp