TropIQ dode muggen; Netherlands Centre for One Health

Radboudumc en Wageningen gaan onderzoek doen naar muggen

Het Netherlands Centre for One Health heeft tien miljoen euro gekregen voor onderzoek naar infectieziektes via muggen. Het Radboudumc en Wageningen University & Research gaan beiden als samenwerkingspartner aan het onderzoek meedoen. Dat zal de komende vijf jaar lopen.

Het Netherlands Centre for One Health heeft als doel om met een integrale aanpak vanuit meerdere disciplines het risico van wereldwijde infectieziektes te verminderen. Radboudumc en Wageningen University & Research zijn twee van de negen academische en medische partners van de organisatie. Het specifieke onderzoek naar hoe we ons in Nederland het beste kunnen voorbereiden op infectieziekten die worden overgedragen door muggen, wordt gecoördineerd door Erasmus MC. Radboudumc en Wageningen University & Research gelden als ‘nationale samenwerkingspartners’.

Het geld is voor een groot deel afkomstig van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zij hebben een bedrag van bijna negen miljoen euro toegekend. Zeven publieke organisaties die aan het onderzoek meewerken hebben dat aangevuld tot tien miljoen.

Kwetsbaar

Het onderzoek is volgens de initiatiefnemers belangrijk omdat er wereldwijd steeds vaker infectieziekten uitbreken. Mogelijke oorzaken daarvoor zijn de bevolkingsgroei, de internationale handel, reisverkeer en klimaatverandering. Door het dichtbevolkte karakter van Nederland, de hoeveelheid (landbouw)dieren, ons water en de internationale contacten zijn wij als land kwetsbaar voor dit soort uitbraken. Dat geldt ook voor ziekten via muggen. Exotische muggen komen steeds vaker voor en ook de gewone mug kan tropische ziektes overdragen. Het Usuto-virus, dat voor hoge sterfte onder merels zorgde, is een recent voorbeeld.

Het onderzoek moet ervoor zorgen dat we in Nederland niet pas op zoek gaan naar oorzaken als er al een uitbraak heeft plaatsgevonden, maar dat er naar een proactieve oplossing gezocht wordt. Het onderzoek heeft een multidisciplinair karakter, omdat zowel mensen, dieren als de omgeving een rol spelen. Er wordt ook gebruik gemaakt van burgerwetenschap. Burgers en scholieren kunnen informatie aanleveren over vogels, muggen en water, of delen gegevens vanuit reisapps zoals ‘GGD reist mee’ en ‘ZIeKA-monitor’.

Ook interessant

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp