Master Buddy-programma, Mercator Science Park, campus Heyendaal, Radboud, computercommunicatie, Cross-overs, Radboud Research Facilities, Living Lab Campus Heijendaal

Radboud betrokken bij acht onderzoeksprojecten Nationale Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Samenwerkingen van universiteiten, hogescholen, bedrijven en andere partners dienen bij de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) onderzoeksvoorstellen in. Nu heeft de NWA onlangs acht van die voorstellen gehonoreerd. En het mooie is: bij ieder onderzoek is de Radboud Universiteit betrokken.

Meer geld voor onderzoek is belangrijk

De kenniscoalitie (onder andere mkb-Nederland, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)) roept de nieuwe regering op om €1 miljard extra te investeren in Onderzoek en Innovatie. Want de wereld wordt meer en meer geconfronteerd met uitdagingen en wetenschap werkt als een hefboom om innoverende oplossingen te vinden.

De acht onlangs gehonoreerde onderzoeksvoorstellen zijn een goed begin.

Thema’s gefinancierde onderzoeken

Een overzicht van de acht gehonoreerde voorstellen (verdeeld in drie thema’s) waarbij de Radboud Universiteit betrokken is:

Thema 1: Hoe kan de positie van jongeren in een veerkrachtige samenleving worden versterkt?

1 Gelijke kansen voor een diverse jeugd
2 NeuroLabNL: optimale condities voor leren en veiligheid van jongeren
3 JOIN Jongeren in een veerkrachtige samenleving: naar nieuwe arrangementen voor
inclusiviteit en participatie

Thema 2: Hoe kunnen we de digitale samenleving beter begrijpen en verder brengen?

4 Meten en detecteren van gezond gedrag
5 Verantwoorde Waardecreatie met Big Data (VWData)

Thema 3: Hoe kan natuurwetenschappelijke kennisbijdragen aan vernieuwing?

6 Oorsprong van het leven – op aarde en in het heelal
7 Zwaartekracht – een nieuwe ontdekkingsreis
8 Speerpunten van de Quantum/Nano-revolutie

In het laatste project leveren Radboudwetenschappers een belangrijke bijdrage aan onderzoek naar nano- en hersengeïnspireerde ICT. Nijmeegse onderzoekers van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour en het Institute for Molecules and Materials werken hier samen aan nieuwe inzichten.

Meer informatie

Neem contact op met Richard van Wezel, vanwezel@donders.ru.nlof Theo Rasing, th.rasing@science.ru.nl of met Wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit: media@ru.nl of 024 361 6000

Meer over de toegekende onderzoeksprojecten

Meer over de Startimpuls Nationale Wetenschapsagenda

Ook interessant

OnePlanet ligt na eerste jaar op schema

Donders neemt leidende rol in Europees neurotech-onderzoek

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp