extra investering investeringsagenda, Rabobank, circulaire economie, gezamenlijke investeringsagenda, economische barometer, investeren in de regio; nieuwe arbeidsplaatsen

Rabobank stimuleert innovatief en duurzaam Nederland met innovatiefonds

Rabobank verstrekt Achtergestelde Innovatie Leningen (AIL) vanuit het Innovatie Fonds Rabobank (IFR). Missie is het stimuleren van een innoverend en duurzaam Nederland.

Een AIL kan worden verstrekt aan ondernemingen (alleen BV’s) die zich bevinden in de ideefase of startfase. Daarbij is er vaak nog geen sprake van een trackrecord of voldoende cashflow. Rabobank biedt de klant hiermee toegang tot financiering. Martin Visser, directeur Bedrijven Rabobank Rijk van Nijmegen:

“Met dit product zijn we bereid om een hoger risicoprofiel te accepteren en breiden we onze huidige klantendoelgroep uit. Ondernemers kunnen gedurende het gehele jaar aanvragen indienen voor een AIL. Het budget dat jaarlijks wordt gereserveerd wordt verdeeld onder de kringen. Hierbij geldt het principe OP=OP.”

Aan de slag met een goed idee

Het fonds is voor innovaties in de Circulaire Economie, Food, Renewables & Vitality. Met een AIL krijgen startende ondernemers de kans hun plannen uit te werken. Bijvoorbeeld door het maken van een ontwerp of andere productontwikkeling. Ook het regelen van intellectuele eigendomsrechten, marktonderzoek of het vinden van partners voor distributie kan hiermee mogelijk gemaakt worden.

Multiplier

Rabobank Rijk van Nijmegen werkt nauw samen met lokale incubators en organisaties zoals Oost NL om in contact te komen met ondernemers die vernieuwende producten en diensten ontwikkelen. Visser: “Wij proberen ook vaak met deze financiering een multiplier op gang te brengen, met de bank, met een Oost NL, met privé-investeerders. Als er één instapt, stappen er ook vaak meer in.”

De IFR Commissie beslist op basis van een sectoropinie, het business plan en de pitch van de ondernemer of deze in aanmerking komt voor een AIL. De commissie vergadert minimaal één keer per kwartaal. Een van de voorwaarden is wel dat de ondernemer minimaal tien procent van de gevraagde financiering “in cash” inbrengt en het maximum is  150.000 euro. U kunt zich aanmelden via de website van de Rabobank. Visser: “Als je in de fase van prototype of marktintroductie zit, met een innovatief idee en je hebt aanvullende kapitaalsbehoefte om deze fase te overbruggen, dan zou ik zeker informatie aanvragen”.

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp