Nijmegen Health en High Tech luchtkwaliteit Nijmeegse Waalkade

Gemeente Nijmegen ontwikkelt plan voor Health en High Tech

Health en High Tech zijn economische topsectoren in Nijmegen en omgeving. De gemeente ontwikkelde een plan voor versterking van de clusters. Samen met partners uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden faciliteert de gemeente verdere groei.

De snelle groei laat namelijk zien dat er veel potentieel is in deze sector. Daarom is het zinnig te kijken welk beleid deze ontwikkeling kan ondersteunen. Want ook de omgeving, het netwerk en samenwerkingsverbanden spelen hierbij een rol.

Innovatie op Novio Tech Campus

Belangrijke plek is Novio Tech Campus. De campus is een zeer succesvolle Nijmeegse hotspot, gespecialiseerd in Health en High Tech. Sinds de start in 2013 vestigden zich meer dan 50 bedrijven met ruim 2800 arbeidsplaatsen. De campus biedt start-ups en gevestigde bedrijven in Health veel extra’s. Bijvoorbeeld workshops, netwerken en uitstekende labs.

De gemeente schakelde Buck Consultants International (BCI) in om te kijken wat er nodig is voor de toekomst. Hoe ondersteun je de gezondheidssector, de technische sector en Novio Tech Campus het best? Volgens dit Nijmeegse adviesbureau is daarvoor een meerjarige inzet nodig met alle betrokken partners.

Nijmegen stelde vervolgens een plan van aanpak op met drie belangrijke onderdelen. Ten eerste: clusterversnelling. Daarbij wordt gekeken wat kennisinstellingen en bedrijven nodig hebben. En hoe de gemeente daarbij kan helpen. Ten tweede: gebiedsontwikkeling. De omgeving moet een goede uitstraling hebben en uitnodigende openbare ruimte. De gemeente gaat aan de slag met Novio Tech Campus en Campus Heijendaal.  Tenslotte: organisatie. Er is een gezamenlijke agenda nodig voor de belangrijkste partners. Daarvoor stelt de gemeente twee jaar lang een clusterregisseur aan. Wethouder economie Jan Zoetelief:

“De sectoren Health en Hightech zijn de motoren van de regionale en provinciale economie. Zeker in samenhang met het cluster Energy in Arnhem en de concentratie Food in Wageningen, met een uitstraling op (inter)nationaal niveau. Het plan van aanpak is een uitnodiging aan de partners om samen de schouders onder de sectoren en Campus Nijmegen te zetten.”

Rol van The Economic Board

The Economic Board neemt deel aan de icoongroep Ruimte voor werk, kennis en innovatie in Health en Energy van de Investeringsagenda Stedelijk Netwerk Arnhem – Nijmegen. Ook ondersteunt de board BRISKR, dat innovaties in Health & High Tech aanjaagt.

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp