European Sustainable Technology Innovation Center

Tijdelijk noodfonds voor ondernemers in Arnhem

Om de economische schade van Arnhemse ondernemers door het coronavirus te beperken heeft Stichting Ondernemersfonds Arnhem (SOFA) in overleg met de gemeente een tijdelijk noodfonds opgezet. Hiermee worden collectieve projecten gesteund. “Kijkend naar wat er speelde hebben we het fonds spontaan bedacht om ondernemers te kunnen helpen”, aldus voorzitter Ben Geerdink.

Als de nood hoog is, komt de creativiteit los.

Inmiddels heeft het fonds 47 aanvragen ontvangen, waarvan ongeveer een derde is gehonoreerd. “Tot dat rijtje behoren veel digitale initiatieven”, legt secretaris Paul Tolboom uit. “Denk aan collectieve websites waar diverse bedrijven hun producten aanbieden die ze door een lokale koeriersdienst laten bezorgen.” Wat beide heren opvalt is dat er ook aanvragen komen uit een voor hen nieuwe hoek. “Eerder kwamen de aanvragen voor SOFA merendeels van initiatiefnemers uit het stadscentrum, maar sinds het noodfonds kloppen ook ondernemerscollectieven uit andere delen van Arnhem bij ons aan”. “Als de nood hoog is, komt de creativiteit los”, verklaart Geerdink. Hij verwacht dat een deel van deze initiatieven straks door zullen gaan. “Er zullen er ook een aantal zijn die stoppen, maar vooral op het virtuele vlak hebben diverse projecten een enorme boost gekregen.”

Verlenging tot 1 oktober

Omdat de coronamaatregelen langer impact hebben besloot SOFA het noodfonds te verlengen tot 1 oktober 2020. Ook is er nog 100.000 euro aan het budget toegevoegd. “De pot was op 1 juli goeddeels leeg”, laat Geerdink weten. Initiatieven komen in aanmerking voor een bijdrage van maximaal 30.000 euro. “Wat wel een belangrijke voorwaarde is, is dat ondernemers die voor ondersteuning in aanmerking willen komen de handen ineen slaan”, licht Tolboom toe. “Individuele ondernemers steunen we niet.” Dat betekent dat ondernemerscollectieven zich kunnen melden. Er is veel mogelijk. Honderd procent van de kosten kunnen worden vergoed en het bedrag kan in één keer worden uitgekeerd als daar behoefte aan is. Is een initiatief al opgestart? Ook dan kan een aanvraag worden ingediend. Bijvoorbeeld om het op te schalen. SOFA heeft een spoedprocedure ingericht met aangepaste voorwaarden en verplichtingen, zodat aanvragen snel en effectief te behandeld kunnen worden. Tolboom: “Dat doen we om de slagvaardigheid te waarborgen. Al is de vaart er nu wel een beetje uit door de vakantieperiode. Maar we verwachten wel weer een toestroom.”

Kansrijke branches en nieuwe initiatieven

Het noodfonds is niet bedoeld om weggevallen omzet of inkomen van individuele ondernemers te compenseren. Tevens is het niet de bedoeling dat al het geld naar een enkele branche of plaats in de stad gaat. “Bij de toekenning houden we rekening met een evenwichtige spreiding in Arnhem”, aldus Tolboom. Voor het compenseren van weggevallen omzet wijst SOFA ondernemers op de regelingen van de overheid.

Er moet goed gekeken worden wie straks de grootste overlevingskansen hebben.

De heren zijn van mening dat de overheid vooral kansrijke bedrijven en branches moet ondersteunen. Geerdink: “Er moet goed gekeken worden wie straks de grootste overlevingskansen hebben. Nieuwe initiatieven spelen daar een belangrijke rol in. De creativiteit die daarbij ontstaat levert een grote bijdrage om de business overeind te houden.”

Meer informatie of een aanvraag indienen?

Neem dan contact op met Petra Kerkhof, secretariaat SOFA via 0650 83 44 23 of info@ondernemersfondsarnhem.nl. De aanvraag moet bestaan uit een plan van aanpak, begroting en dekkingsplan waarin duidelijk vermeld staat waarom behoefte is aan financiering.

Stichting Ondernemersfonds Arnhem

Stichting Ondernemersfonds Arnhem verleent sinds 2010 financiële steun aan projecten en evenementen die bijdragen aan het ondernemersklimaat en de economische ontwikkeling van de stad. De stichting ontvangt gelden van de gemeente uit de opslag op de onroerendezaakbelasting (OZB) op (bedrijfs)panden. Zij legt hierover jaarlijks verantwoording af aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Arnhem en aan het Arnhemse bedrijfsleven. De gemeente Arnhem adviseert het bestuur van de stichting bij de beoordeling van de subsidieaanvragen.

Meer over Arnhem

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp