nijmegen investeert; Oost NL CoL update; Logistics Valley Helpt; Joris Knoben

Nijmegen investeert extra om coronacrisis het hoofd te bieden

De gemeente Nijmegen wil bijna 25 miljoen euro investeren in wonen, cultuur, lokale economie en de binnenstad. Dat staat in de begroting voor 2021 tot en met 2024. Het komende jaar wil Nijmegen 12,6 miljoen euro extra investeren om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. In de volgende drie jaar komt daar nog 12 miljoen euro bij.

Overeind houden

In plaats van grote bezuinigingen door te voeren, wil het college van Burgemeester en Wethouders juist extra geld vrijmaken om de klappen te verzachten. “De gemeente wil in crisistijd de hand niet op de knip houden, maar juist investeren om belangrijke voorzieningen en instellingen overeind te houden en bedrijven te ondersteunen”, zo stelt het college. De gemeente verwacht dat de stad op die manier na de crisis sneller kan herstellen.

We moeten een stevig spaarpotje houden.

Volgens wethouder Monique Esselbrugge is het mogelijk om extra te investeren, mede doordat vorig jaar al bezuinigd is als gevolg van een tegenvallende gemeentelijke rijksbijdrage. Overigens betekent het niet dat nu de spaarpot leeggetrokken wordt. Esselbrugge: “Er zijn nog steeds veel onzekerheden. We weten niet hoe de coronasituatie zich verder gaat ontwikkelen en we kunnen extra geld nodig hebben door ontwikkelingen in het gemeentefonds of het sociaal domein. We moeten een stevig spaarpotje houden.”

Wonen, cultuur, lokale economie en binnenstad

De investeringen, die op lange en korte termijn de pijn moeten verzachten, hebben vooral betrekking op wonen, cultuur, lokale economie en de binnenstad. Zo wil het college geld vrijmaken voor het bouwen van woningen in het stationsgebied van Nijmegen. Eerder werd vanuit het Rijk al vijf miljoen euro toegezegd voor de bouw van woningen in dit gebied. Met het geld vanuit het Rijk is het mogelijk de woningbouw te versnellen.

Ook voor de zwaar getroffen cultuursector, die in Nijmegen voor veel werkgelegenheid zorgt, komt geld vrij. De 4,5 miljoen euro voor de opknapbeurt van de schouwburg wordt naar voren gehaald. Tevens komt er extra ondersteuning voor middelgrote en kleine Nijmeegse culturele producenten.

Er komt verder twee ton vrij voor de plannen rondom winkelcentrum Dukenburg. Naast vernieuwing van vastgoed moet de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer in dat stadsdeel worden verbeterd, vindt het college. Daarnaast krijgt de binnenstad een flinke impuls. De binnenstad moet beter worden ingericht en er moet meer bedrijvigheid komen. Om die reden komt er ook extra geld voor ondernemers, zodat zij werkgelegenheid kunnen behouden.

Meer over Nijmegen

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp