De handtekening is gezet: twintigduizend nieuwe woningen voor de regio

De regio groeit met rasse schreden. Het Rijk, de provincie Gelderland en achttien gemeenten maakten afspraken om samen meer woningen in de regio Arnhem-Nijmegen te realiseren. Er zit schot in de zaak: in de komende vijf jaar worden er twintigduizend woningen gebouwd en op de langere termijn zijn dat er zelfs vijftig- tot zestigduizend. Minister voor Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven, Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch (tevens voorzitter van de Regio Arnhem Nijmegen) en burgemeester van Nijmegen en voorzitter van The Economic Board Hubert Bruls zetten vandaag hun handtekeningen onder de Woondeal.

Prognoses en ambities

De afgelopen jaren groeide de gehele regio in een rap tempo. De steden Arnhem en Nijmegen in het bijzonder. Volgens de prognoses zal die groei de komende jaren ook niet minder worden, waardoor de woningtekorten oplopen. Daarbij komt dat het binnen de regio barst van de ambities en innovaties. Onder meer de strategische ligging, de (groene) ambities en de (economische) groei waren aanleiding om de Woondeal te ondertekenen.

Betaalbare huur- en koopwoningen

De Woondeal moet ervoor zorgen dat er sneller en meer betaalbare huur- en koopwoningen worden gerealiseerd. Daarnaast moet de deal bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de regio. In Nijmegen, waar de nood het hoogst is, worden de komende tijd vijfhonderd tijdelijke woningen gerealiseerd. Met name voor starters is het niet eenvoudig om daar een passende woning te vinden. Met het realiseren van de woningen in de regio Arnhem-Nijmegen moet daar verandering in komen.

Afspraken Woondeal

De Woondeal is dus bedoeld om de tekorten op te vangen en de groeimogelijkheden van de regio een impuls te geven. In de woningbouwplannen spannen partijen zich in om minimaal 25 procent van de woningen circulair te laten ontwikkelen. Vanaf 2050 stelt de regio minimaal 50 procent circulaire bouw als doel. Ook moet de helft van de te realiseren woningen binnen het betaalbare segment vallen en de korting op verhuurdersheffing zal in de hele regio een stuk hoger zijn. Dit is slechts een deel van de gemaakte afspraken. Het Rijk en de provincie hebben een bedrag van één miljoen euro beschikbaar gesteld om de plannen in het kader van de Woondeal de komende tijd verder uit te werken.

Over de Woondeals

De Woondeal Arnhem-Nijmegen is de zesde Woondeal die de minister tekent met een regio waar een forse woningbouwopgave ligt. De andere deals zijn in 2019 gesloten met stad Groningen, regio Eindhoven, zuidelijke Randstad, regio Utrecht en metropoolregio Amsterdam. Het doel van de Woondeal is het bundelen van krachten van verschillende overheidslagen en daarmee het structureel verbeteren van de woningbouwproductie, het functioneren van de woningmarkt en de leefbaarheid in de regio. De Woondeal is het startpunt van een langjarig samenwerkingstraject tussen de partijen.

Meer over de regio

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp