Hoofdgebouw Radboudumc ondergaat metamorphose

Wie regelmatig op de Radboud campus in Nijmegen komt, zal het niet ontgaan zijn dat het Radboudumc momenteel een metamorfose ondergaat. Er komt een nieuw hoofdgebouw voor verschillende medische afdelingen, facilitaire voorzieningen en kantoren. Het hoofdgebouw bestaat uit drie atria waar de klinieken en poliklinieken omheen zijn georganiseerd.

De gebouwen aan de oost- en westzijde van het ziekenhuis worden gesloopt. Dit leidt tot een herordening van de campus en zorgt voor een afname van het totale vloeroppervlak met 15%. Naar verwachting wordt het nieuwe hoofdgebouw Radboudumc in 2021 opgeleverd.

Duurzaam en slim gebouw

Het gebouw wordt energiezuinig en van duurzaam materiaal gebouwd. Er komt straks veel licht het gebouw binnen en de beplanting wordt geintegreerd. Dat zorgt voor een prettig binnenklimaat. Het ontwerp is bovendien flexibel waardoor de aard van de ruimtes in de toekomst gemakkelijk kunnen veranderen.

De integratie van een smart building system moet het gebouw ‘slim’ maken. Het systeem biedt mogelijkheden voor onder andere sturing van licht en klimaat. Daarnaast moeten slimme toepassingen zorgprocessen ondersteunen, waardoor de kwaliteit van de zorg verbetert.

Radboudumc: patiënt staat centraal

Bij de totstandkoming van het ontwerp is nauw samengewerkt met medewerkers en patiënten. Het Radboudumc verwacht dat in de toekomst meer ruimte nodig is vanwege zorgparticipatie van de patiënt. Het ontwerp speelt hierop in door creatie van zogenoemde ‘hubs’: huiskamers en lounges waar mensen elkaar ontmoeten of kunnen ontspannen.

Illustraties: Radboudumc en EGM Architecten