Ingredient Farm

NEXTgarden Ingredient Farm begint met teelt kurkuma en peper

De provincie Gelderland keurde onlangs het innovatieproject Ingredient Farm goed. Hierbij gaat het om teelt, veredeling en verwerking van exotische kruiden. Partners uit verschillende hoeken gaan hieraan samenwerken in het tuinbouwgebied NEXTgarden rond de A15. In november wordt de eerste kas ingericht voor kurkuma en zwarte peper.

Twee specerijen

Kurkuma (Curcuma longa) is gekozen vanwege de korte teeltcyclus en interessante inhoudsstoffen, waarbij ook het gezondheidsaspect belangrijk is. Voor zwarte peper (Piper nigrum) ligt de focus op het verkorten van de tijd tot de eerste oogst.

Jan Taks is projectadviseur bij NEXTgarden en legt uit waarom deze teelt van specerijen zo goed bij de regio past. “Nederland telt een stuk of tien grote tuinbouwgebieden, die in een race naar schaalvergroting zitten. Hier is de tuinbouw kleinschaliger en voor ons is het interessanter om te kiezen voor kwaliteit en diversiteit.”

Partners

De partners van Ingredient Farm zijn:

Het oorspronkelijk New Yorkse bedrijf Hudson River Biotechnology. Ze zijn bij het project betrokken voor de veredeling van de kurkumaplant.

Stichting Tuinbouwontwikkeling Overbetuwe en Liemers (STOL). Deze stichting is opgericht om tuinbouwproductie in de regio te stimuleren en richt zich vooral op de primaire producent. In dit project is STOL penvoerder.

Kwekerij Bergerden stelt de kas voor Ingredient Farm beschikbaar.

Phytonext extraheert de grondstof curcumine uit de kurkumawortel.

De specerijbedrijven Koninklijke Euroma en Verstegen Spices & Sauces beoordelen de geteelde specerijen op kwaliteit, commerciële mogelijkheden en testen eindproducten.

Gemeente Lingewaard zorgt voor het procesmanagement.

En last but not least: Van Hall Larensteijn (VHL) brengt de duurzame business mogelijkheden in beeld en HAS Hogeschool (HAS) coördineert de kasteeltexperimenten.

Betere opbrengst, lokale producten en korte ketens

De teelt onder glas en de veredeling op inhoudsstoffen, opbrengst en resistentie is uniek. Door innovatieve veredelingstechnieken toe te passen kan dit proces in kortere tijd en goedkoper.

Snelle vermeerdering op basis van weefselkweek wordt ontwikkeld, evenals innovaties op het gebied van klimaatcontrole. Ook LED-belichting gaat een belangrijke rol spelen.

Door de productieketen lokaal op te zetten worden grote transportafstanden vermeden. Taks: “Als onze specerijen niet meer helemaal uit bijvoorbeeld India of Brazilië hoeven te komen, zijn we van de footprint voor het vervoer af.”

De teelt in Nederland biedt controle over opslag, hygiëne en transport

Samenwerking in de keten, tenslotte, biedt mogelijkheden voor een betere voedselveiligheid. Taks: “De teelt in de oorsprongslanden is niet altijd goed controleerbaar, wat voor de West-Europese voedingsmiddelenindustrie juist heel belangrijk is. De teelt in Nederland biedt controle over opslag, hygiëne en transport. En we hoeven niet bang te zijn dat we broodroof plegen, onze nieuwe kennis en techniek kan juist weer ingezet worden in andere gebieden in de wereld.”

OP Oost

Het project Ingredient Farm past in het beleid om van NEXTgarden een vitale en toekomstbestendige tuinbouwcluster te maken. Net als het eerder dit jaar goedgekeurde Waterlinzen-project. Beide projecten zijn mogelijk gemaakt door OP Oost, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

The Economic Board

The Economic Board ondersteunt het project bij de aanvraag van subsidie bij OP Oost.

Ook interessant

Samenwerkende partijen denken aan belevingscentrum voor glastuinbouw

Harde lessen in de sierteelt en voedingstuinbouw door coronacrisis

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp