CME; cablepooling; Energie, Montferland, Zonnepark De Grift, energy, opleiding energietechniek; ENTRNCE; Energietransitie regio Arnhem - Nijmegen, innovatieprijs, goed geregeld; power-to-power-plant

Montferland wil in 2030 evenveel energie opwekken als verbruikt wordt

Gemeente Montferland heeft als doel om in 2030 net zoveel energie op te wekken als het verbruikt. De gemeente zoekt naar manieren om bewoners mee te laten doen bij het opwekken van schone energie.

Kleine initiatieven belangrijk

Om energieneutraal te worden, is de inzet van alle partijen in de gemeente nodig. Wethouder Walter Gerritsen zegt hierover tegen De Gelderlander: ,,Dat redden we niet alleen met grote projecten, zoals het plaatsen van windmolens en zonneparken. Daarvoor zijn ook kleine initiatieven nodig, die de bewoners zelf kunnen realiseren. Vorig jaar kwam een aantal verzoeken van particulieren binnen om zonnepanelen buiten het bouwblok te plaatsen, omdat daar op het bouwblok en dak geen plek voor was. Dat was toen nog niet mogelijk.”

Er komen met enige regelmaat aanvragen binnen van bewoners in de agrarische omgeving van de gemeente. Zij willen graag zonnepanelen plaatsen, maar hun dak is er niet geschikt voor. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat een boomwal om het erf de zon belemmert om op hun dak te schijnen. Zonnepanelen op eigen grond plaatsen is nog niet toegestaan.

De voltallige gemeenteraad van Montferland heeft daarom vorig jaar een motie ingediend om de plaatsing van zonnepanelen buiten het bouwblok mogelijk te maken in het zogenoemde buitengebied. Op 27 september wordt er hoogstwaarschijnlijk ingestemd met deze motie en kunnen particulieren hun eigen terrein gebruiken om zonne-energie op te wekken.

Wie zelf zonnepanelen heeft, is zich meer bewust van het eigen verbruik van energie. Vaak leidt dat tot nog meer energiebesparende maatregelen.

Nieuwe ideeën voor grote daken

Burgerinitiatieven van particulieren verenigen zich vaak in een collectief. Samen zoeken ze mogelijkheden om alternatieve energie op te wekken. De gemeente is nu bezig te onderzoeken hoe grote dakoppervlakken, van 500 vierkante meter en meer, verhuurd kunnen worden aan particulieren. Ze is vastgoedeigenaren aan het benaderen om hierover mee te denken. Een collectief zou dan bijvoorbeeld zonnepanelen kunnen leasen.

The Economic Board en Energy

Een van de speerpunten van The Economic Board is Energy. Via de Investeringsagenda Stedelijk Netwerk Arnhem – Nijmegen werkt de board mee aan de icoonprogramma’s: Ruimte voor werk, kennis en innovatie in Health en Energy en Slimme Duurzaamheid.

Ook interessant

Van laserlicht tot supermagneet: neem een virtueel kijkje bij HFML-FELIX

Haalbaar, maar wanneer? De urgentie van de energietransitie is hoog

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp