Monitor The Economic Board 1e halfjaar 2019

Monitor The Economic Board 1e halfjaar 2019: Nieuwe energie

Jaarlijks publiceert The Economic Board haar jaarverslag, waarin inzage wordt gegeven in de activiteiten en uitgaven van het afgelopen jaar. Halfjaarlijks blikken wij terug op het voorbije halfjaar en kijken wij vooruit op de tweede helft van het jaar. Lees hier over in onze Monitor The Economic Board 1e halfjaar 2019 en/of download het bestand.

Woord vooraf

Toen The Economic Board drie en een half jaar geleden werd gelanceerd, hadden we nog geen idee waar we ons precies mee bezig gingen houden. Aan de globale opdracht ‘versterk de regionale economie’ kon op velerlei manieren invulling worden gegeven. Het enige wat vaststond was de basisfinanciering, procesgeld van ongeveer 770.000 euro per jaar. De financiering werd ter beschikking gesteld door de toen nog negentien regiogemeenten. Door sommige eerst drie jaar en vervolgens door alle gemeenten voor vijf.

Voortvarend zijn wij aan de slag gegaan met visie, missie en businesscanvas. We hebben focus aangebracht (speerpunten food, health, energy) en de samenwerking in de regio verruimd (sterke binding met Ede – Wageningen). We hebben onze activiteiten bepaald (communiceren, verbinden, aanjagen) en uitgewerkt wat ons regionale DNA is (een soort Lifeport waar te midden van techniek en innovatie de mens centraal staat).

We kwamen goed op stoom. De inkind-bijdragen zijn exponentieel toegenomen en evenaren in 2018 de basisfinanciering, conform onze bedoeling: we gaan de koek niet verdelen maar groter maken!

Na drie jaar hebben we onze behaalde doelstellingen tegen het licht gehouden en een uitgebreide evaluatie laten uitvoeren. Daarbij hebben we mooie complimenten
en recensies gekregen. We hebben echter ook geconstateerd dat op het gebied van aanjagen ‘kansen worden verzilverd en gemist’, want aanjagen heeft altijd met projectgeld te maken.

The Economic Board staat nu aan een driesprong; 2020 is het laatste jaar waarin de basisfinanciering gegarandeerd is. Er zal binnenkort de beslissing moeten worden genomen of – en indien ja, met welke middelen – het werk gecontinueerd zal worden. Daarbij zijn er drie opties die tevens het ambitieniveau weergeven.

De eerste optie is om de basisfinanciering te stoppen en de boel rustig te laten uitrollen zodat we het stoplicht eind 2020 zonder gierende banden halen. De tweede optie is om na 2020 alles een beetje te laten zoals het is. De derde optie is een verhoging van de basisfinanciering waarbij ingezet wordt op het bouwen aan een sterke organisatie en waarin projectmiddelen daadwerkelijk in triplehelix-verband gealloceerd kunnen worden.

Ik ben benieuwd.

Sigrid Helbig
Directeur

SRA

Meer van The Economic Board

Rapport delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp