MKB-deal; digitaliseringsvouchers

MKB-Deal: investering van 1,6 miljoen euro in digitalisering mkb

De regio Arnhem – Nijmegen en de provincie Gelderland hebben samen met diverse belangen- en ondernemersverenigingen een MKB-Deal ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De deal, waar 1,6 miljoen euro mee gemoeid is, moet mkb’ers helpen bij de digitalisering van hun organisatie.

Het doel van de MKB-Deal is om het mkb in de regio Arnhem – Nijmegen economisch veerkrachtiger te maken door hen in staat te stellen mee te gaan in de digitalisering van de samenleving.

Jan van Dellen, lid van The Economic Board en wethouder bij de gemeente Arnhem: “Juist ook in deze bijzondere tijd van de coronacrisis willen we als overheden onze mkb’ers steunen. Zij zijn van groot belang voor onze regionale economie. Ons voorstel voor de MKB-Deal is daarvan een levend bewijs.” “Als de regio met EZK deze MKB-Deal sluit, doen we nátuurlijk mee. Want deze deal sluit prima aan op onze acties om het MKB te ondersteunen bij digitalisering. Denk maar aan de Digitale Werkplaats Arnhem Nijmegen”, vult boardlid en Gelders gedeputeerde Christianne van der Wal aan.

MKB-Deal voor en met ondernemers

Mkb-organisaties zijn van groot belang voor de werkgelegenheid en spelen een cruciale rol in economische ketens en de lokale gemeenschap. Bij het opstellen van het plan zijn dan ook ondernemers en ondernemersverenigingen uit de regio betrokken. Een groot deel van het regionale en Nederlandse mkb ziet meegaan in digitalisering ook zelf als absolute noodzaak voor de toekomst van hun organisatie. Toch is het voor veel mkb-bedrijven een grote stap om de mogelijkheden die digitalisering biedt goed te benutten. Het ontbreekt vaak aan geld, tijd en kennis. Daardoor blijven kansen op innovatie en groei liggen.

Als de MKB-Deal regio Arnhem – Nijmegen wordt toegekend door het ministerie worden er concrete activiteiten vóór en met bedrijven georganiseerd. Daarbij valt te denken aan ondersteuning bij operationele vraagstukken, hulp bij het strategisch inzetten van digitale kanalen en het versterken van de relatie met de omgeving van mkb-bedrijven.

Peter de Baat, burgemeester van de gemeente Montferland en namens de regio bestuurlijk voortrekker van het voorstel: “Ik zie de MKB-Deal als een belangrijke mogelijkheid om het midden- en kleinbedrijf in onze regio te ondersteunen en het een boost richting de toekomst te geven. Inspirerend dat dit plan op zo’n korte termijn samen met ondernemers, de regiogemeenten en de provincie Gelderland vorm heeft gekregen.”

Meer over het mkb

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp