Luiers recyclen? Weurt heeft Nederlandse primeur met hoge druk-procedé

De Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN) gaat een reactor bouwen die luiers en incontinentiemateriaal verwerkt tot plastic granulaat voor nieuwe kunststof producten. Van de resten maakt Waterschap Rivierenland tenslotte biogas.

De gebruikte techniek heet thermische druk hydrolyse. Het blijkt dat deze methode het best werkt als de luiers voor de behandeling gemengd worden met rioolwaterzuiveringsslib. Vreemd? De inhoud van een luier is eigenlijk hetzelfde als rioolwaterzuiveringsslib. Waterschap Rivierenland is ook om deze reden betrokken bij het proces. Door deze techniek worden niet alleen ziektekiemen maar ook restanten medicijnen bijna helemaal afgebroken.

Inzamelen

Een zo’n reactor kan negen miljoen kilo luiers verwerken. Als alles goed gaat, komen er nog twee reactoren bij in de loop van een jaar. Hoe komt de ARN aan 27.000 ton luiers?
Hier hebben de betrokken gemeentes een rol, zij kunnen inzameldepots creëren voor particulieren en ook inzameling bij zorginstellingen en kinderopvang is een optie. Nijmeegse luierproducent Hartmann zamelt zelf al luiers in bij verpleeghuizen.

Rendabel en schoner

De betrokken partijen verwachten de investering op termijn terug te verdienen. De consument (particulier, bewoner van zorginstelling en zorgverzekeraar) is niet méér geld kwijt dan voor het traditioneel verwerken. De energie die nodig is bij de verwerking wordt al opgewekt door de afvalverwerker. Directeur Gerard van Gorcum van ARN: “We hebben het voordeel dat we op het terrein zelf al stroom maken.”

Impact: regionaal, landelijk en verder

Het recyclen van luiers en incontinentiematerialen is een speerpunt van het Nederlands afvalbeleid, maar liefst vijf tot acht procent van het restafval is luiers. Deze technologische ontwikkeling door de Gelderse partners Elsinga Beleidsplanning en Innovatie (EBI) en ARN versterkt de energie- en milieutechnologiesector in de regio en is gericht op uitrol in heel Nederland. Ook zijn er plannen voor export van deze Nederlandse technologie.

Lees meer

over de techniek en planning op de website van de drie betrokken partijen: EBI, ARN en Waterschap Rivierenland.