liemerse ambassade

De Liemerse Ambassade zet samenwerking voorop

In de Liemers vinden veel initiatieven en innovaties plaats rondom vrijetijdseconomie, logistiek, agrofood & natuur, en de maakindustrie. In De Liemerse Ambassade, het nieuwe Liemerse samenwerkingsverband, werken de gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort, Doesburg en Montferland nauw samen aan het versterken van het regionale profiel. Wij spraken met voorzitter Harry Ankoné (Van Hall Larenstein) over de ambities en samenwerking in de gehele regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen.

“In de Liemers zijn genoeg nieuwe initiatieven, maar die zijn vaak versnipperd. Dat willen we zoveel mogelijk gaan voorkomen door meer samen op te trekken en projecten beter te coördineren. De resultaten hiervan komen de regio als geheel ten goede”, aldus Ankoné. Projecten die de individuele gemeenten overstijgen, moeten vaker gezamenlijk worden aangevlogen. Zo kun je gebieden met een eigen specifieke kracht bij elkaar brengen en versterken, is de redenering.

Er zijn veel cross-overs tussen de Liemers en de rest van de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen. Ons streven is om elkaar te versterken en nog meer samen te werken.

Samen optrekken

De Liemerse Ambassade werd onder andere voor die behoefte begin september 2020 opgericht. Ankoné: “Met dit samenwerkingsverband bundelen we de Liemerse denk- en doekracht, aangevuld met onze eigen geur en kleur. De Liemerse Ambassade is het antwoord op de expliciete vraag naar krachtige samenwerking van Liemerse werkgevers en de Liemerse Economische Raad.”

Samenwerking met andere regionale partijen, waaronder The Economic Board, staat hoog op het lijstje. “Er zijn veel cross-overs tussen de Liemers en de rest van de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen. We hebben frequent overleg met vertegenwoordigers van The Economic Board, zoals directeur Sigrid Helbig. Daarbij houden we wel onze eigen profilering, maar haken zeker in op de snijvlakken die er voldoende zijn. Ons streven is om elkaar te versterken en nog meer samen te werken.”

Zo droeg De Liemerse Ambassade samen met de gemeente Zevenaar Royal Eijkelkamp voor als nieuwe Parel van de regio. De Parel-award werd eind september aan het familiebedrijf uit Giesbeek uitgereikt.

Liemerse Economische Visie

De focus in de recente Liemerse Economische Visie 2020 – 2025 (LEV) ligt op de sectoren vrijetijdseconomie, logistiek, agrofood & natuur en maakindustrie (VLAM). Hierbinnen zijn verschillende programma’s vastgesteld, zoals economische vitaliteit en duurzaamheid, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de uitvoering van projecten voor de LEV.

‘Niet lullen, maar poetsen.’ Dit motto past ook goed bij de Liemers. Aanpakken is hier gemeengoed.

Daarbij wil Ankoné de Liemerse mentaliteit en cultuur niet uit het oog verliezen. “Ik kom zelf oorspronkelijk uit Twente en daar zeggen we: ‘niet lullen, maar poetsen’. Dit motto past ook goed bij de Liemers. Aanpakken is hier gemeengoed. De Liemerse Ambassade moet onze regio veel uitvoeringskracht geven en bijdragen aan concrete oplossingen voor problemen, zoals energie- en klimaatvraagstukken. Projecten krijgen een kop en een staart, fondsenwerving krijgt een boost en kortere lijnen in de regio. We concentreren kennis en kunde en vormen één gezicht naar buiten.”

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een speerpunt in lopende en toekomstige projecten. De kennisinstituten kunnen hierin een prominente rol vervullen. Ankoné’s eigen Van Hall Larenstein mag zich bijvoorbeeld de duurzaamste hogeschool van Nederland noemen. Ook ArtEZ in Arnhem heeft raakvlakken met de doelstellingen van De Liemerse Ambassade.

Samen met verschillende sectoren staan er nieuwe duurzame initiatieven op stapel. Zo is de invoering van een kringlooplandbouw een urgent agendapunt. Er lopen onder meer gesprekken met proefboerderij De Marke bij de achterbuur De Achterhoek, die bezig zijn voor de boeren een ander en duurzaam perspectief te ontwikkelen. Mobiliteit en infrastructuur zijn ook belangrijke thema’s. “Zo gaan we met de grote transporteurs in de regio rond de tafel om een project te starten voor transport met de toepassing van waterstof. Het gebruik van waterstof vergt een samenwerking in de brandstofketen die onze regio overstijgt.”

Headerfoto Harry Ankoné via GeurtsMedia

De Liemerse Ambassade

Het nieuwe bestuur van de Liemerse Ambassade bestaat uit vertegenwoordigers vanuit ondernemers, overheid en onderwijs. Dat zijn voorzitter Harry Ankoné (manager Contractactiviteiten & Relatiebeheer Van Hall Larenstein), Belinda Elfrink (wethouder gemeente Zevenaar), Gemma Tiedink (wethouder gemeente Duiven), Rob Raaijman (wethouder gemeente Westervoort), Henk Dekker (voorzitter Lindus), Fons Eijkelkamp (raad van advies Royal Eijkelkamp en mede-eigenaar) en Erika Diender (bestuursvoorzitter Quadraam).

Meer over de Liemers

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp