GreenMetric Ranking 2020; SustainaBul 2019; WUR Energy Alliance; insecten eten, WUR Wageningen University Klimaatakkoord; Keuzegids 2019, universiteit ranking, Unilever verhuist

WUR draagt bij aan het Klimaatakkoord: onderzoek naar het terugdringen van broeikasgassen

Nederland heeft in het Klimaatakkoord vast laten leggen dat er in 2030 49 procent minder broeikas wordt uitgestoten dan in 1990. Om  dat te bereiken zijn er vijf klimaattafels, namelijk elektriciteit, industrie, mobiliteit, landbouw en gebouwde omgeving, samengesteld. Wageningen University & Research (WUR) is nu gevraagd om voor de tafel landbouw onderzoeken naar haalbaarheid en uitvoerbaarheid te doen.

Voor de klimaattafel landbouw is vastgelegd dat er 3,5 miljoen ton aan broeikasgassen moet worden teruggedrongen. Eén miljoen ton methaan moet uit de melkveehouderij komen, bijvoorbeeld door op een andere manier de aarde te bemesten. De glastuinbouw gaat zo’n 2,2 miljoen methaan reduceren, en spreekt zelfs de verwachting uit om tegen 2040 klimaatneutraal te kunnen produceren.

Lees ook meer over NEXTgarden, het tuinbouwgebied dat hard op weg is het eerste energieneutrale tuinbouwgebied van Nederland te worden.

Onderzoek Klimaatakkoord

De WUR gaat nu dus samen met partners onderzoeken of de gestelde doelen haalbaar zijn en met een omvangrijk onderzoeksprogramma kijken hoe de broeikasgassen van landbouw en landgebruik teruggedrongen kunnen worden. Dat gebeurt in drie portfolio’s:

  • Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer: denk hierbij aan bosuitbreiding langs snelwegen of het planten van verschillende boomsoorten in bossen op droge en arme gronden;
  • Kas als Energiebron: de bouw van vier nieuwe kassen die voldoen aan de eisen op de duurzaamheidsaspecten energie, water en emissie van nutriënten en gewasgezondheid;
  • Klimaatslimme Veehouderij: reductie van methaan als broeikasgas.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft dit jaar elf miljoen euro beschikbaar gesteld om deze onderzoeken uit te laten voeren.

Bron.

Ook interessant

Vijf interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (derde kwartaal 2021)

Interactieve kaart Lifeport toont schatkaart aan bedrijvigheid regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp