klimaatplan Arnhem; Klimaatadaptatie; Corona-OverbruggingsLening (COL)

Geld voor klimaatadaptatie-projecten in Gelderland

De provincie Gelderland kreeg in januari 2020, samen met vier andere decentrale overheden, een bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor projecten die met klimaatadaptatie te maken hebben. Dat geld wordt in Gelderland vooral gebruikt om op meerdere plekken in de provincie onderzoek en metingen te doen, legt gedeputeerde Jan van der Meer uit.

Gelderland en de vier andere overheden – de gemeentes Eindhoven, Horst aan de Maas, Dordrecht en Enschede – hebben gezamenlijk bijna vijf miljoen euro gekregen voor hun pilotprojecten. Het overkoepelende doel van de rijksoverheid is om Nederland robuust te maken tegen extreem weer, zoals piekbuien en langdurige droogte.

Onderzoek klimaatadaptatie

Het geld dat Gelderland ontvangt gaat weer naar vijf kleinere projecten in de provincie: wadi’s in Nijmegen, de herinrichting van het Bestuurskwartier in Arnhem, een klimaatstraat in Apeldoorn, een watermanagementsysteem in Doetinchem en een klimaatbestendige wijk in Elburg. Op die plekken worden met het extra geld vooral metingen en onderzoek gedaan. “Het zijn vooral bestaande initiatieven”, vertelt gedeputeerde Jan van der Meer (GroenLinks), onder andere verantwoordelijk voor energietransitie, klimaat en milieu. “Het doel is om dit jaar te starten met de metingen.”

De rijksbijdrage komt volgens Van der Meer goed van pas. “Meten is weten. We gaan met dit project een langere periode meten wat de effecten zijn van verschillende maatregelen. Dat is met name belangrijk voor het bodemsysteem waar steeds meer druk op komt. De kennis die we opdoen is om meerdere redenen belangrijk. We kunnen daardoor maatregelen zo effectief mogelijk inzetten, we kunnen verbindingen maken met andere vraagstukken op het gebied van energie, biodiversiteit en leefomgeving, we leren over het effect op langere termijn en over het toepassen van nieuwe technieken. Ook kunnen we hierdoor kennis delen in netwerken en binnen de schoolomgeving.”

Wadi’s en Bestuurskwartier

In de regio Arnhem-Nijmegen-Wageningen vinden er twee van deze klimaatadaptatie-projecten plaats. Er worden op diverse plekken in Nijmegen wadi’s aangelegd, waterbuffers die regen opvangen en vasthouden. Er komt nu onderzoek naar de effectiviteit van deze wadi’s onder verschillende omstandigheden. Het Bestuurskwartier in Arnhem kent op zijn beurt veel verharding en amper groen. Het gevolg is hittestress, droogte en meer kans op wateroverlast. Er wordt nu gewerkt aan een luwtezone en een corridor in het gebied. Onderzoek moet gaan zorgen voor goede data over de leefomgevingskwaliteit.

Van der Meer is uiteraard blij met de bijdrage en roemt vooral de samenwerking tussen bodemspecialisten in het Gelders Ondergrond Overleg en met de verschillende gemeentes. “Met die partijen hebben we vanuit de provincie gesprekken gevoerd en zo kwamen we tot een collectieve aanvraag die is gehonoreerd. Wij zijn daar best trots op. We hebben laten zien dat onze rol als verbindende overheid echt resultaat heeft in de praktijk.”

Meer over provincie Gelderland

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp