Jan van Dellen staat voor stimuleren en bundelen van innovatieve krachten

Jan van Dellen staat voor stimuleren en bundelen van innovatieve krachten

Jan van Dellen is de nieuwe directeur van The Economic Board. Wat is zijn ambitie en hoe kijkt hij naar de organisatie en de materie? Een kennismaking.

 

Velen kennen Jan van Dellen als voormalig wethouder van Arnhem. Als portefeuillehouder, van onder andere Economische Zaken, was hij tevens bestuurlijk opdrachtgever van de Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen en lid van The Economic Board. Over zijn nieuwe rol zegt hij: “Mijn ambitie is The Economic Board zo breed mogelijk bekend te maken in de regio, om op die manier de samenwerking tussen partijen en de effectiviteit ervan te vergroten.”

Bekendheid

“The Economic Board is een aanjager die bedrijven, kennisinstellingen en overheden verbindt om innovatieve oplossingen te bedenken en te realiseren voor de uitdagingen op het gebied van werken, wonen en mobiliteit. Die aanjaagfunctie past bij wie ik ben.

Niet besturen vanaf afstand, maar de mensen die het moeten doen opzoeken en leren kennen, hun kracht en motivatie peilen en deze mobiliseren voor samenwerking en innovatie in de regio’s. Vanuit mijn ervaring in het nationale en internationale bedrijfsleven en als voormalig wethouder ken ik de regio’s en hun enorme potentie.”

Praktische aanpak

“Grote uitdaging en ambitie is de aanwezige potentie om te zetten in een praktische aanpak. Dat kan alleen in brede samenwerking, met de ondersteunende inzet van de boardleden en de civic entrepreneurs. Zij zijn van onschatbare waarde als de ‘verbinders’ die projecten en netwerken in de regio concreet bijeen brengen. Ook vormen ze voor mensen met ideeën en vragen een cruciale directe ingang naar projecten.”

“De kunst is te focussen én het grotere verband in het oog houden”, betoogt Jan van Dellen. “Met het benoemen van de clusters Food, Health & High Tech en Energy, gekoppeld aan respectievelijk Wageningen, Nijmegen en Arnhem, kunnen we vanuit de regio het meeste bijdragen.”

Brede welvaart bevorderen

Doel is het bevorderen van de brede welvaart in de regio’s.
“Brede welvaart behelst het sociale en het economische domein. Daarom koppelen we de uitdagingen op het gebied van wonen, werken en mobiliteit aaneen en werken we aan slimme, praktische oplossingen. Bijvoorbeeld het inzetten van de energietransitie, zodat inwoners en ondernemers een lagere energierekening krijgen.”

“Naast de grote bedrijven en kennisinstellingen zijn ook de ‘kleine’ mkb-er en de eenmanszaak onmisbaar om onze doelen te realiseren. Zij versterken het sociaaleconomisch weefsel, want zij zitten dichtbij de mensen.”

Mainport status

The Economic Board ondersteunt het innovatieve potentieel van de regio onder de noemer Lifeport. In Nederland heeft een aantal regio’s de officiële status van mainport; gebieden van nationale economische betekenis. Lifeport heeft de ambitie deze status als innovatienetwerk van de regio’s Arnhem, Nijmegen en Wageningen te bereiken.

Van Dellen: “Als erkende mainport krijgen onze initiatieven toegang tot ondersteuning, onder meer via subsidies, vanuit Den Haag en Brussel. Tevens bevordert erkenning het vestigingsklimaat voor bedrijven, kennisinstellingen en kenniswerkers. Zo ontstaat een zichzelf versterkend effect en extra armslag om onze ambities als The Economic Board en Lifeport waar te maken.”

“De kennis, de kunde en de wil om te werken aan duurzame oplossingen is er. Dat zie ik overal om me heen. Zaak is er samen handen en voeten aan te geven, daar ga ik me in mijn nieuwe functie volledig voor inzetten. Dichtbij de mensen die het voor elkaar gaan brengen.”

Dit is een verkorte weergave van een artikel uit Het Ondernemersbelang 
van 20 oktober 2022.
Mercator Launch, Workshop onderhandelen, Start-ups laten groeien