Jan van Dellen benoemd tot algemeen directeur The Economic Board

Jan van Dellen benoemd tot algemeen directeur The Economic Board

Jan van Dellen start maandag 5 september als algemeen directeur The Economic Board. Hij volgt hiermee Rijn Platteel op die als ad interim algemeen directeur de afgelopen periode de honneurs heeft waargenomen. Algemeen directeur Jan van Dellen: “Langs deze weg wil ik de interim directeur Rijn Platteel ontzettend bedanken voor de warme overdracht. Hij heeft de afgelopen maanden The Economic Board een frisse doorstart gegeven.”

 

Het belang van The Economic Board wordt in deze tijd telkens opnieuw aangetoond. Voorzitter Ahmed Marcouch: ”Ik ben blij met Jan van Dellen. In deze tijd van crises, naast corona ook de wooncrisis en de crisis op de arbeidsmarkt, blijkt dat onderwijsinstellingen, bedrijven en gemeenten elkaar nodig hebben als drie zijden van een driehoek. Met Jan van Dellen hebben wij als Economic Board de directeur gevonden die met deze bondgenoten de regio kan optillen tot een volgend niveau. Dit is hem op het lijf gesneden en dat is belangrijk voor de toekomst van al onze bewoners.”

Bekend gezicht

Jan van DellenJan van Dellen is een bekend gezicht in de regio. De afgelopen bestuursperiode was hij wethouder Economie gemeente Arnhem, bestuurlijk opdrachtgever van de Productieve Regio – Groene Metropoolregio Arnhem- Nijmegen en lid van The Economic Board. Deze ervaring op het gebied van regionale economische samenwerking en zijn brede ondernemingservaring neemt Van Dellen mee in zijn nieuwe functie als algemeen directeur. Jan van Dellen heeft veel zin in zijn nieuwe functie. “The Economic Board heeft de afgelopen jaren al heel veel bereikt op innovatiegebied, binnen en tussen de clusters Health & High Tech, Energy en Food. Gevoelsmatig zijn we nog maar net begonnen aan een aantal grote opgaven waarin onze regio echt het verschil kan maken, zeker als we het samen doen. Ik kijk met veel plezier uit naar de samenwerking en de wijze waarop we de relatie met onze gemeenten, ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen verder uitbouwen.”

Over The Economic Board

The Economic Board is een triple helix-samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven in de regio Arnhem-Nijmegen. Als innovatiemotor stimuleren en verbinden zij bedrijven en innovaties in de topsectoren Health & Hightech, Energy en Food en de cross-overs daartussen. Hier liggen de beste kansen voor innovatie, versnelling van technologieën en oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt. The Economic Board communiceert over het bijzondere potentieel van de regio en bundelt deze verhalen onder de noemer van Lifeport. Lifeport is het merk en innovatienetwerk waarmee de regio zich profileert: innoveren om een gezond en duurzaam leven mogelijk te maken.