voedingstuinbouw coronacrisis; noodpakket agrarische sector; Humphrey's en NEXTgarden Ingredient Farm; Start-ups Gelderland; Jaarverslag 2017 Humphrey’s Next Kitchen, regio leren kennen, klimaatneutrale tuinbouwgebied, tijd om te oogsten

Jaarverslag 2017: samen in de regio!

Op deze pagina kunt u het jaarverslag 2017 van The Economic Board lezen en/of downloaden.

Woord vooraf

Volgens de christelijke leer is trots een van de zeven hoofdzonden. Toch is het een nuttig gevoel van euforie dat samenwerking en teamgeest bevordert. Als mensen mij vragen wat voor mij het hoogtepunt van 2017 is, kan ik niet anders dan onze virtualreality-experience noemen. In deze 360°-film laten spectaculaire beelden je ervaren wat onze regio allemaal te bieden heeft op het gebied van Food, Health en Energy. Tegelijk vlieg je als het ware over mooie groene landschappen met kronkelende rivieren. Een fantastische woon-, werk-, en leefomgeving!

Sigrid Helbig

De vr-experience werd gelanceerd tijdens de Mayors Session bij het internationale congres Velo-city 2017. Burgemeesters van Oslo tot Rio de Janeiro waren onder de indruk. De burgemeester van het Vlaamse Deinze, Jan Vermeulen, verwoordde het treffend: “Jullie regio fietst echt voorop”. Dan ben ik echt blij – blij met de innovatieve kracht van de regio, maar ook met het team van The Economic Board en alle andere betrokkenen die intensief hebben samengewerkt om dit mogelijk te maken.

Hoogtepunten zijn nodig om successen te kunnen vieren. Veel belangrijker nog in de weg naar succes is voor mij het continue spel van samenwerken. Niet voor niets zit ‘werken’ in dit woord. Gezamenlijk kansen zien, elkaar iets gunnen, het smeden van plannen en het vervolgens ‘gewoon samen doen’. Dat is veel alledaagser, helemaal niet groots. Het vergt geduld, langetermijnvisie en doorzettingsvermogen. Het zijn complexe processen waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid in onze regio steeds beter leren om dezelfde taal te spreken, doelen te formuleren en er gezamenlijk voor te gaan om de regio als geheel nog beter te maken. Daar ben ik écht trots op.

Sigrid Helbig
Directeur

Doelstellingen

In het strategisch plan zijn doelstellingen geformuleerd voor de periode 2016-2018. Na twee jaar is het goed om  tussentijds de balans op te maken. Hieronder enkele voorbeelden, meer resultaten in het verslag:

Communiceren

11

keer de regio onder de aandacht gebracht in Den Haag

10

inkomende handelsmissies in de schijnwerpers gezet

3

de regio in landelijke dagbladen geprofileerd

7

uitgaande (handels)missies georganiseerd

“Het tweede jaar van The Economic Board stond in het teken van doorpakken. In onze regio kiezen we ervoor om economische ontwikkeling aan te jagen in drie sectoren. In de topsectoren food, health en energy zijn er verschillende cross-overs ontstaan die elkaar versterken. Je merkt dat de regio nog beter op de kaart staat! Voor het derde jaar hoop ik dat we als regio, als triple helix, nog meer met één stem naar buiten treden.”
Hubert Bruls
Hubert Bruls, voorzitter van The Economic Board en burgemeester gemeente Nijmegen

Verbinden

5

bijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd

6

cross-overprojecten tot stand gebract

4

lokale initiatieven tot regionaal niveau gebracht

Bekijk hier de bijbehorende jaarrekening.

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp