Jaarverslag The Economic Board 2016, Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

Op deze pagina kunt u het jaarverslag 2016 van The Economic Board lezen en/of downloaden.

Woord vooraf

In 2016 maakte The Economic Board een vliegende start. Dankzij de financiering door een aantal gemeenten die een coalition of the willing smeedden en mede door ruimhartige in kind bijdragen, van met name de Radboud Universiteit, Alliander en VNO-NCW Midden evolueerde The Economic Board van een idee aan de tekentafel tot een slagvaardige organisatie.

Als echte start-up zijn wij met een professioneel en multidisciplinair team van enthousiaste medewerkers aan de slag gegaan om de regio op de kaart te zetten, projecten aan te jagen en reeds bestaande organisaties en initiatieven met elkaar te verbinden. Daarbij heb ik persoonlijk mogen ervaren dat het concept van samenwerking stevig in het DNA van de regio is verankerd. Het is mooi dat er mensen en organisaties zijn die de verbinding zoeken in een tijd waarin dit steeds minder vanzelfsprekend is en waarin velen zich op hun eigen erf terugtrekken.

Het doet me denken aan een parabel die ik in mijn kinderjaren hoorde en die me altijd is bijgebleven: Een man – het zou natuurlijk ook een vrouw kunnen zijn maar vooruit –, een man klopt aan de hemelpoort en Petrus laat hem binnen. De man vraagt om een rondleiding. Petrus stemt toe en opent de poort naar de hel. De hel is prachtig versierd, overal hangt kunst en er speelt mooie muziek. De tafels zijn gedekt met volle schalen en verrukkelijke spijzen. Toch is de sfeer bedrukt en diep bedroefd. De man kijkt naar de mensen. De meeste liggen apathisch langs de kant, anderen jammeren en weeklagen. Nu ziet de man de reden: alle mensen hebben lange lepels en vorken in hun handen die ze niet los kunnen laten. Zij kunnen weliswaar het voedsel op de tafel bereiken maar niet naar hun mond brengen. De man is ontzet. “Kom,” zegt Petrus, “ik laat je de hemel zien.” Hij opent de poort. De man ziet hetzelfde tafereel: een prachtig versierde ruimte met overvolle tafels. Ook hier hebben de mensen lange lepels en vorken in hun handen. Maar nu klinkt er gelach. Er staan groepjes mensen ontspannen met elkaar te praten en plezier te hebben. En ondertussen voeden zij elkaar.

Sigrid Helbig
Directeur

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp