Inventarisatie Europese euro’s provincie Gelderland

Inventarisatie Europese euro’s provincie Gelderland (provincie Gelderland)

De provincie Gelderland heeft laten inventariseren hoeveel financiering vanuit de verschillende Europese programma’s bij Gelderse partners terecht komt. Het rapport Inventarisatie Europese euro’s provincie Gelderland is een update van deze eerdere inventarisatie. Er is in de afgelopen vijf jaar voor 320,8 miljoen euro aan Europese subsidies naar de regio Arnhem -Nijmegen gegaan. Met name de sectoren Health en Energy laten zich goed zien in Europa. En wat blijkt: voor die fondsen is Europese samenwerking vanuit de regio cruciaal.  U kunt het rapport Inventarisatie Europese euro’s provincie Gelderland hier lezen en/of downloaden.

Aanleiding

Provincie Gelderland heeft aan ERAC de opdracht verleend een update uit te voeren op eerdere inventarisaties waarin in kaart is gebracht hoeveel financiering vanuit de verschillende
Europese programma’s bij Gelderse partners terecht komt. Dit rapport heeft betrekking op de peildatum 1 juli 2019.

Dit rapport brengt bovenstaande vraag in beeld, waarbij de locatie van de partner die de Europese subsidie ontvangt de basis van de verdeling van deze middelen vormt. De informatie is weergegeven in overzichtelijke tabellen, figuren en andere visuals, waar nodig met een toelichting.

Hoofdconclusie

Vanaf het begin van de huidige programmaperiode 2014-2020 tot de peildatum is €654.082.296 Europese subsidie toegekend aan Gelderse partners binnen 3.233 projecten. Hier zijn 2.078 unieke partners bij betrokken. De totale investeringsimpuls is € 1.013.827.559. Hieruit volgt een werkgelegenheidseffect van 13.540 fte in Gelderland.

Inventarisatie Europese euro’s provincie Gelderland hier lezen en/of downloaden

Provincie Gelderland

Meer rapporten van de provincie Gelderland

Ook interessant

Rapport delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp