Innovation Industries, een nieuw investeringsfonds

Topfonds Gelderland, Innovatiefonds Overijssel en participatiefonds PPM Oost investeren in het nieuwe landelijke investeringsfonds Innovation Industries. Het fonds van € 75 miljoen beoogt de hoogwaardige kennis vanuit de universiteiten van Twente, Eindhoven en Wageningen, TNO en ECN versneld om te zetten in succesvolle (internationale) bedrijven.

Impact op de regio

Innovation Industries investeert de komende tien jaar in twintig of meer kansrijke innovatieve starters en doorgroeiers uit onder meer Oost-Nederland. Zij krijgt ondersteuning van de universiteiten en de onderzoeksinstituten. Tevens kunnen ze gebruik maken van de kennis en kunde van het fondsmanagement en het complementaire netwerk van PPM Oost en private investeerders.

Pieter Rhemrev, adjunct-directeur PPM Oost:
“PPM Oost fungeerde als katalysator van Innovation Industries door vroegtijdig zich met publieke middelen te committeren. Het is gelukt anderen te overtuigen van het belang van dit fonds. In het voorloperfonds Twente Technology Fund hebben we aangetoond dat je veel kunt bereiken als je kennis, kunde, netwerken en kapitaal met elkaar verbindt. Dit nieuwe fonds, met een nog grotere financiële armslag, zal in samenwerking met PPM Oost in de regio een significante impact hebben en stimuleert de start en groei van bedrijven.”

Michiel Scheffer, gedeputeerde provincie Gelderland:
“Het fonds versterkt de innovatiekracht van Wageningen en geeft talentvolle start-ups de kans zich door te ontwikkelen tot topbedrijven in de voorhoede van health en techniek.”

Over Innovation Industries

Innovation Industries is met een grootte van € 75 miljoen een van de grotere tech venture capital fondsen in Nederland.. Het fonds wordt geleid door een onafhankelijk team met jarenlange ervaring op het gebied van vroege fase hightech investeringen en het beheren van universiteitsfondsen in Nederland. Het fonds werkt nauw samen met de technology transfer offices van de TU’s en TNO bij het vinden en begeleiden van spin-off projecten en ondernemingen. Daarnaast werkt het actief samen met leidende Nederlandse hightech ondernemingen voor de ondersteuning en opschaling van portfoliobedrijven.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ronald Maurer, Manager Fondsinvesteringen, +316 42 47 50 06, ronald.maurer@ppmoost.nl

WUR opnieuw bekroond tot de duurzaamste universiteit ter wereld

Inschrijving Health Valley Bridge prijs 2021 open

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp