InnoFields zoekt naar oplossingen voor droogte en watertekorten

InnoFields zoekt naar oplossingen voor droogte en watertekorten

Droogte wordt de komende jaren en in de verdere toekomst een steeds groter probleem. Voor Royal Eijkelkamp en Altop Products was dat reden genoeg om op 1 december 2021 op InnoFields een InnovatieHub op te richten, gericht op droogte en bodemverbetering. Zo willen zij samen met andere partijen kennis en innovaties inzetten om de problemen van de toekomst op te lossen.

 

InnoFields is het resultaat van een joint venture van Royal Eijkelkamp, een productiebedrijf op het gebied van grond en water en Altop Products. De InnovatieHub wordt een plek waar studenten en bedrijven samenkomen om samen te innoveren. Fons Eijkelkamp, bestuurslid van Royal Eijkelkamp, wil van het 6,5 hectare grote gebied een plaats maken waar studenten, start-ups en bedrijven samen aan de slag gaan. “We houden daarnaast ook contact met andere hubs in Nederland en het buitenland. Zo kunnen we niet alleen onze eigen data gebruiken, maar ook andermans data. We willen op een holistische manier de cruciale vakgebieden met elkaar combineren.” Die vakgebieden beslaan grond, water, planten, klimaat en agricultuur.

Chiel Berndsen, directeur van Altop Products, legt uit waarom hij de samenwerking zo’n goed idee vond: “Altop is een technisch bedrijf dat mooie producten ontwikkelt, maar je hebt meer nodig. Eijkelkamp heeft een wereldwijd netwerk en van deze samenwerking worden we alleen maar sterker.”

Investeren in de nieuwe generaties

Centraal binnen InnoFields staan studenten, stagiairs en trainees. “We hebben nu zestien stagiairs en trainees, dat willen we in het eerste jaar gaan verdubbelen”, vertelt Eijkelkamp. Bedrijven moeten samen met de volgende generatie kennis ontwikkelen op het gebied van droogte en bodemverbetering. Studenten die opgeleid zijn met de nieuwste kennis zijn in staat om bedrijven te helpen met innoveren.

Grond, een ondergeschoven gebied

“Innofields doet geen standaarddingen, alle facetten komen aan bod. Techniek, bodem, nationale en internationale marketing, innovatie en milieu. Dat maakt het uitdagend voor jonge mensen”, legt Berndsen uit. Bij het creëren van nieuwe kennis om de problemen van de toekomst op te lossen, zijn er ook een aantal concrete thema’s:

  • Het ontwikkelen van het DrainTalent-systeem voor sportvelden, agrarische gebieden en mijnbouw.
  • Smart Vegetable Farming, waarbij gewassen en bodemleven samenwerken en resistent worden tegen droogte.
  • Weerbare graslanden, in de vorm van onderzoek naar het verminderen van bodemverdichting en het minimaliseren van irrigatie-inspanningen.

Bij al deze thema’s speelt het bodemleven een grote rol. Door bijvoorbeeld in de agrarische wereld te focussen op het voeden van de bodem in plaats van gewassen, verstoor je het bodemleven niet en vergroot je de lokale biodiversiteit. Dat is op de lange termijn een veel gezondere manier van werken. Eijkelkamp: “We zien dat grond nu een ondergeschoven onderzoeksgebied is. Ons bedrijf heeft 60 jaar ervaring op dit gebied en daar willen we iets mee. Een uniek centrum creëren voor Nederland, Europa en misschien wel de wereld.”

Fysiek platform

InnoFields is geen digitale hub waar kennis verzameld wordt, maar een fysieke verzamelplek in Giesbeek waar mensen samen kunnen komen. Deze InnovatieHub beschikt over 6,5 hectare grond, waardoor er voldoende ruimte is voor onderzoek en innovatie naast elkaar. “Ik vind het bijzonder dat Eijkelkamp de nek uitsteekt om Innofields waar te maken. Je moet dat maar durven. Voor Altop was het makkelijker om in te stappen, omdat zij al het lef hadden getoond door te beginnen met het project”, vertelt Berndsen. Als het aan aanjager Fons Eijkelkamp ligt, komen er op het terrein zowel start-ups als grote gevestigde bedrijven. “Een combinatie van bedrijven uit de waterzuivering en ondernemers die bezig zijn met AI en big data. Zo bereik je samen meer.”

De hub moet meer worden dan alleen een plek voor onderzoek en innovatie. Het wordt ook een openbaar terrein, waar mensen de belevingsroutes kunnen wandelen. Eijkelkamp: “Een leerzame plek die ook nog eens leuk is om te bezoeken.”

De volgende stap is het betrekken van bedrijven en studenten. Dat is volgens Berndsen een kwestie van naam maken: “We moeten laten zien dat het een bijzondere hub is en het bestaan bekend maken bij onderwijsinstellingen. Zo weten studenten welke opdrachten hier voor hen klaarliggen.”

Parel van de regio

Royal Eijkelkamp ontving in september 2020 van The Economic Board een Parel-award, omdat het bedrijf een wereldspeler is op het gebied van grond en water en daarbij veel inzet op innovatie. “Dat is mooi om te hebben, de Parel”, vertelt Fons. “Je steekt boven het maaiveld uit en het is goed voor de nationale bekendheid. We merkten dat investeerders en geïnteresseerden in Innofields ook blij worden van zo’n onderscheiding. De Parel staat op ons hoofdkantoor nog steeds pontificaal op de centrale balie, mooi in het zicht!”